Tilbake til blogg

Da bekken fylte kjelleren – feilsøking med StreamBIM

Two Builders holding PVC pipework whilst preparing it for joining prior to fitting it in the ground

Skrevet av Markus Berget, Chief Implementation Officer

Spillvannsanlegget var ennå ikke satt i drift, så overraskelsen var stor da vannet flommet ut av røret.

Jeg var prosjektleder og vi var godt uti byggeprosessen. Spillvannsanlegget skulle settes i drift, og nå skulle vi fjerne endepluggen som åpnet mot pumpekummen i kjelleren.

– Hva i alle…!?

Vannet flommet ut av røret, kanskje så mye som 20 liter i minuttet. Kjelleren begynte å fylle seg, og vi måtte kaste oss rundt og kjøre på med lensepumper. Ingen kunne begripe hvor vannet kom fra. Etter fire dager hadde det endelig avtatt nok til at vi kunne kjøre inn en robot for å se hva som var utfordringen. Under to meter med betong fant roboten dette:

Har du lest? Hva er BIM? – et innblikk i teknologien som er i ferd med å revolusjonere byggebransjen.

Det var rett og slett et digert hull i røret. Ettersom at bygget ligger i en slukt, i bunnen av en fjellside der det renner to bekker, hadde det samlet seg et vannmagasin som nå ga et veldig innsig i spillvannsnettet. Det var altså fremmedvann – bekkene – som hadde strømmet ut i kjelleren.

Tanken på utbedring var ikke spesielt oppløftende. Her hadde vi en alvorlig rørsprekk, godt begravd under et to meter tjukt, armert betongfundament. Skjøting av røret ville innebære å pigge opp kjellergulvet og frakte løsmassene ut via en smal trapp. Med tanke på hvor mye jern det var i betongen, ville det fort bli 15-20 tonn med løsmasse.

Pulsen økte. Jeg åpnet 3D-modellen på laptopen og fant frem til den aktuelle rørkoblingen. Jeg klikket på det og fikk opp følgende bilder:

Nøyaktig de bildene jeg trengte, noen få tastetrykk unna. Jeg skal straks komme tilbake til hvorfor de var så viktige å finne. Men først vil jeg påpeke at det ikke er noen selvfølge at dokumentasjon lar seg spore opp så kjapt og greit. Med StreamBIM er det blitt en helt annen hverdag enn for bare noen få år siden.

Slik øker StreamBIM produktiviteten i alle faser av byggeprosjektet.

StreamBIM og feilsøk

Jeg må rett og slett si at StreamBIM er en drøm når det kommer til feilsøking. Bildene over er nok et eksempel på hvor mye bryderi vi kan spare på å dokumentere arbeidet vårt og knytte det til rett sted i modellen.

Presis og hurtig dokumentasjon

Det er ikke det at bildedokumentasjon er noe nytt. Hastigheten og presisjonen StreamBIM tilbyr, derimot, oppleves som en ny verden.

I dette tilfellet fant jeg frem til bildene jeg trengte nærmest umiddelbart. Jeg kunne bare navigere meg frem til røret – i 3D-modellen – og der lå bildene!

StreamBiM dokumentere arbeidet

Tidligere gikk vi rundt med A4-ark, tusj og kamera når vi dokumenterte. Deretter la vi alle bildene i samme mappe og tenkte at «vi finner det vel nok» hvis vi det skulle oppstå en feil. Disse mappene kunne etterhvert romme tusenvis av bilder, og hvis noe skjedde, kunne det ta meg en hel dag å finne det jeg trengte. Én ting er de direkte kostnadene knyttet til timene som da løper;  i tillegg kommer alle de indirekte kostnadene som oppstår når et byggeprosjekt stopper opp.

Hvem har skylda (hvem skal betale)?

StreamBIM er et suverent verktøy når ansvaret skal fordeles. Når det gjaldt røret over, hadde vi uvurderlig dokumentasjon på at det var intakt ved installasjon, og at feilen etter all sannsynlighet skyldtes et uhell, og ikke fag- eller rutinemessig svikt. Det kan for eksempel ha vært en materialsvakhet i rørdelen, enten fra produksjon, transport eller håndtering, som i kombinasjon med trykk fra fundamenteringen kan ha ført til kollaps. Sånt kan skje.

Dette ville vi ha funnet frem til tidligere også, men det hadde tatt lang tid. Med StreamBIM slipper man å sløse tid (penger) på å finne ut hvem som er ansvarlig for feilen. Veien til mål er mye kortere.

En ny holdning til dokumentasjonsarbeidet

StreamBIM gjør det enkelt å dokumentere, noe som påvirker rutinene i positiv retning. Fra en opplevelse av at dokumentasjon er noe vi gjør for å imøtekomme kontroll (revisjon), ser vi nå at dokumentasjon gjøres for å gi en positiv bekreftelse:

– Ja, alt er gjort i henhold til prosedyre, se hvor bra det ble!

Det i seg selv mener jeg bidrar til at bransjen dokumenterer mer, og bedre.

Herlig, men hva med rørsprekken?

Vi oppdaget at røret bare tok unna for én enkelt servant i et kjellerrom. Dermed ble det besluttet å plombere røret, for deretter å fjerne servanten helt.

Men, hadde hullet vært en halvmeter til høyre, på hovedstammen, hadde eneste alternativ vært pigging og skjøting. Litt flaks skal man ha!

 

 

Tilbake til blogg