Tilbake til blogg

Slik øker StreamBIM produktiviteten i alle faser av byggeprosjektet

Skrevet av Ole Kristian Kvarsvik, Daglig leder.

StreamBIM eliminerer flaskehalser i alle faser av byggeprosessen.

Det er velkjent at produktiviteten i byggenæringen svikter.

Vi har lang og bred erfaring med alle deler av byggeprosessen, og er fast bestemte på at mangel på samhandling er en hovedårsak til at det for ofte bygges sakte, kostbart eller dårlig. Eller alle tre på én gang.

Vi er overbeviste om at implementering av BIM vil svare på mange av disse utfordringene. Det forutsetter at 3D BIM-modellen benyttes hyppigere – og av flere. Vi har derfor ett mål:

Å utvikle den mest intuitive og brukervennlige BIM-plattformen som finnes, som også kan brukes på smarttelefoner og nettbrett.

Hva er StreamBIM?

StreamBIM er et BIM-verktøy som skiller seg fra andre på to viktige måter:

 1. Markedets laveste brukerterskel: PC, nettbrett eller smarttelefon er alt som trengs. Det gjør at BIM ikke lenger er forbeholdt kontoret; det kan brukes aktivt på byggeplass, og får plass i lomma.

 2. Alltid oppdatert: StreamBIM strømmer dokumenter og modeller fra prosjekthotellet, noe som betyr at:
  1. Du kun forholder deg til siste revisjon, og alle ser det samme.
  2. Datamengdene blir svært overkommelige.

Punkt b. er viktig fordi en IFC-modell kan være hundrevis av megabytes – om ikke gigabytes. Dét er ikke håndterbart for en som skal navigere i modellen via mobilen, fra byggeplass. StreamBIM laster kun inn delene av bygget du faktisk utforsker og ser på. Dermed er ikke lenger filstørrelse en begrensning, og BIM-modellen er tilgjengelig enten du sitter på bussen eller står i råbygget og lurer på hvor neste utsparing skal plasseres.

I disse to punktene ligger det et enormt, uforløst potensial, som gjør seg gjeldende i alle faser av et byggeprosjekt:

 • Prosjektering
 • Bygging
 • Drift

Prosjektering: Smidig samhandling gir gode bygg

Av alle som er involvert i byggeprosesser, er det nok de prosjekterende som er mest fortrolige med BIM. Teknologien ble allemannseie for drøyt 10–15 år siden, men enkelte entusiastiske arkitekter og ingeniører har brukt BIM i 20 år eller mer.

Effekten av at de enkelte fagene modellerer hver for seg, er begrenset. Verdien utløses når du setter sammen modeller fra alle fag, slik at de tverrfaglige problemstillingene kommer opp i dagen. Det er altså først når BIM blir helintegrert i verdikjeden at de store gevinstene vil kunne høstes.

Nettopp dette er grunnen til at vi har skapt StreamBIM.

I StreamBIM lastes modellen opp, og distribueres enkelt mellom prosjektledelsen, fagdisiplinene og de øvrige involverte. Dermed oppstår en ideell plattform for prosjekteringsmøter og -referater, revisjonskontroll og intern dialog gjennom hele prosjektet. Brukergrensesnittet er optimalisert for håndholdte enheter og egner seg dermed godt på touchskjermer. Det gjør StreamBIM til et utmerket verktøy også i VDC/ICE-møter.  

Prosjekterende som tar i bruk StreamBIM kan forvente betydelige omveltninger når det gjelder

 • Innspill fra brukere og forventningsavklaring
 • Informasjonsflyt og kommunikasjon
 • Redusert tegningsproduksjon

Innspill fra brukere

La brukere navigere og ta del i det prosjekterte «løsningsforslaget» – altså 3D-modellen – allerede fra første stund.

Der de tidligere hadde begrenset innsyn utover 2D-tegninger og prosjekteringsmøter, kan de med StreamBIM allerede fra forprosjekt-stadiet bruke modellen aktivt og både gi generelle og stedsspesifikke tilbakemeldinger.

Har du oppdaget en feilplassert vegg?

Da er det bare å trykke direkte på elementet og legge igjen en kommentar.

Én ting er hvordan og hvor ofte StreamBIM legger til rette for brukerinnspill i et prosjekt. Et minst like viktig aspekt er kvaliteten på tilbakemeldingene.

De færreste er så godt kjent med 2D-tegninger at de uten videre kan forestille seg romlighet eller gjenkjenne de ulike elementene som er tegnet inn. Er det en søyle eller en spillvannsledning? Teknisk sjakt eller en heis? Det er mye lettere å ta stilling til noe man forstår. En 3D-modell er noe de fleste kan få mye ut av. StreamBIM gjør det mulig for brukere og bestillere å styre prosjekteringen i en retning som rimer best mulig med det de har bestilt.  

Styre prosjekteringen i StreamBIM

Prosjektering av et operasjonsrom krever tett samhandling med brukerne.
De vet best hvordan det skal utformes, og det er en stor fordel å kunne invitere dem inn i modellen på et tidlig tidspunkt.
Modell i StreamBIM

Informasjonsflyt – Unngå “e-post-prosjekt”

Prosjektering = e-post. Mye e-post.

Det kan være titalls deltakere som sender oppdateringer, spørsmål, etterlyser tegninger og revisjoner og møtereferater og beskrivelser og kvittering for parkering og kringle. Ikke minst legges løst tilknyttede deltakere til på kopi med raus hånd.

I StreamBIM foregår informasjonsflyten på ett sted, og legges der den er relevant. Har du noe viktig å tilføye om servanten på rom 302? Vel, da navigerer du frem til rom 302 og skriver det du vil si. Deretter tagger du dem som berøres av informasjonen. Alle dialoger du har vært involvert i eller har lesetilgang til, loggføres og kan søkes opp til enhver tid.

Her kunne man for eksempel kommentert:

– Rom 302: Servant skal ha ettgrepsarmatur og være uten overløp @riv.

De andre kan selvfølgelig kommentere tilbake.

Kreves det endringer i modellen («servant må flyttes til andre siden av rommet» eller liknende), kan den prosjekterende få forespørselen fra rørlegger direkte i modellen. Deretter er det bare å gjøre endringen og oppdatere sentralfilen – og vipps! – så er oppdatert modell tilgjengelig for alle. Ingen papirer kreves.

Tegningsproduksjon

Som vi var inne på i forrige punkt, vil tegninger i stor grad være overflødige i et StreamBIM prosjekt. Hvorfor skal du sitte og trykke opp nye 2D- og snittegninger når den oppdaterte modellen likevel er tilgjengelig for alle involverte, og de som har behov for det kan ta ut snittet selv?

Med StreamBIM endres rollen til den prosjekterende. Tidligere har man brukt mye verdifull tid på ren produksjon av tegninger – ikke bare til byggeplass, men også til KS og kollisjonskontroll. I en fullverdig BIM-kjede kan man heller konsentrere seg om å lage en best mulig modell – og dermed et best mulig bygg.

Prosjekteringen fortsetter gjerne også når byggingen er i gang, så det å kunne kommunisere med byggeplass i en alltid oppdatert modell, er ekstremt gunstig med tanke på tidsforbruk til avklaringer, valg av løsninger med mer.

Bygging: Informasjon er hovedingrediensen

StreamBIM har kanskje sin største styrke i byggefasen, og er spesielt godt egnet til følgende fire punkter:

 • Orientere og stedfeste
 • Målsette
 • Kommunisere
 • Dokumentere

Orientere – fra push til pull

I StreamBIM er det enkelt å navigere seg rundt i modellen – der du er. Har du zoomet i et bilde på smarttelefon/nettbrett eller brukt Google Maps, vil du enkelt klare å navigere rundt i StreamBIM.

Tidligere fikk den utførende part «dyttet» (push) over arbeidsunderlaget fra de prosjekterende i form av tegninger med påført tekst, mål, symboler og ulike farger på strek. Med StreamBIM «drar» (pull) de utførende selv ut det underlaget som trengs rett fra modellen.

Frykt for at noen produserer på gamle revisjoner er en saga blott – med StreamBIM er modellen og arbeidsgrunnlaget alltid oppdatert.

Målsettingsverktøyet du har drømt om

StreamBIM har et kraftig målsettingsverktøy. Dette fungerer slik at du setter ut «måleplan» i modellen. I praksis er dette et snitt du trinnløst justerer til ønsket dybde. Dermed produseres en tverrfaglig «tegning» direkte fra modell. Fagmodeller du ikke ønsker eller trenger, slås enkelt av. Da står du igjen med objektene du ønsker å måle til og fra. Verktøyet er også laget med tanke på at du skal kunne bruke det med hansker på.

Du lager dine egne «målsatte tegninger» direkte fra modell, og får da akkurat de målene du trenger for å produsere. Ønsker du å ta flere mål, er det bare å supplere fortløpende. StreamBIM finner automatisk diameter og senterpunkt dersom laseren treffer kanaler og rør.

Så – kan du bygge uten tegning? Jepp!

Automatisk diameter og senterpunkt i StreamBIM

Kommunisere

Aldri har det vært lettere å kommunisere effektivt med prosjektdeltakerne enn i StreamBIM. Modellen blir som en tredimensjonal oppslagstavle, der de involverte kan kommentere – og lese kommentarer – rett i de aktuelle bygningsdelene. Det blir omtrent som å gå rundt i et hus med post-it-lapper, bortsett fra at du i StreamBIM også kan tagge den eller dem det gjelder. Den som får en beskjed kan enkelt svare i samme tråd.

Kommunisere i StreamBIM
Kommentarer i StreamBIM
Illustrasjon av en modell i StreamBIM


For den som måtte lure: En albuebryter er en døråpner med stor trykknapp, for eldre og bevegelseshemmede.

Dokumentere

Reklamasjonssaker er det nok av i byggeprosjekter. I følge SSB koster byggefeil samfunnet 17 milliarder årlig. Veldig mye er tidkrevende saker det er vanskelig å nøste opp i. Noe av det viktigste StreamBIM tilbyr i byggefasen, er derfor muligheten for å dokumentere arbeid underveis.

Har du lagt gulvvarme? Dokumenter utførelsen før gulvet støpes. Dokumenter trykkmåling med bilde av trykkmåleren. Ta bilde før du lukker veggen eller himlingen. Gjør du dette i StreamBIM knyttes all dokumentasjon til riktig sted, og du kan lett finne tilbake til dokumentasjonen.

«Slik så det ut da jeg forlot rom 557.»

Det ligger også en dramatisk tidsbesparelse i å gå til riktig sted i modellen og knipse noen bilder, i forhold til å fylle ut skjema og sjekklister for å dokumentere hva du har gjort. Ved behov for å finne tilbake til dokumentasjonen, kan du gange tidsbesparelsen med 10. Dokumentasjonen er nemlig alltid i lomma.

Drift – bygget lever

Hadde det ikke vært fint å vite hvor stengeventilen over himling egentlig ligger, uten å løfte på 30 himlingsplater? Eller å kunne laste opp bilde av en ny vegg rett i modellen, uten å sende papirtegninger med rødstrek til en ekstern konsulent, slik at vedkommende med tidens fylde får oppdatert tegningen?

En hyggelig bi-effekt av å dokumentere eget arbeid i byggefasen er at fotodokumentasjon knyttet til modell kan videreføres i driftsfasen. Dersom håndverkerne, formenn, baser og byggeledere har dokumentert arbeid underveis, er sjansen stor for at det finnes fotodokumentasjon over det som skjuler seg over himling.

Daglig drift

I StreamBIM kan utbyggerne dokumentere utførelsen av tekniske installasjoner og knytte dem til rett sted direkte i modellen. Når det gjøres på rett måte, vil dermed en driftsingeniør kunne søke  seg frem til rommet der det aktuelle utstyret er installert eller til selve komponenten (for eksempel på TFM-kode).

Dersom du har strukturert data underveis i prosjekteringen og benytter en form for ID-merking av objekter – som TFM – kan du for eksempel plugge drift- og vedlikeholdssystemet ditt direkte inn i StreamBIM. Klikk på et objekt, se dokumentasjon, opprett arbeidsordre (på riktig ID) og koble til nytt produkt. Dokumentasjon og nødvendige data blir tilgjengelig der de er til nytte.

Uten å løfte på en eneste himlingsplate, kan driftsingeniøren se det som ellers er skjult – helt uten å måtte lete gjennom et hundretalls sider i en perm eller en stemoderlig vedlikeholdt prosjektmappe.

Modell i StreamBIM

Endringer

Prosjekter som overleveres til en byggeier dokumenteres i dag med «som-bygget»- tegninger (as-built). Disse kan være relativt riktige ved overlevering, men i mange tilfeller begynner man raskt å bygge om. Det er ikke helt uvanlig at som-bygget-dokumentasjonen faller i kvalitet og presisjon etter hvert som bygget utvikles og tilpasses nye behov. Tegninger mister relevans fordi de er statiske.

Det samme vil skje med modeller man overleverer dersom man ikke holder dem i live. Skal man lykkes med det, må modellene integreres i den daglige driften. Med StreamBIM kan du gjøre nettopp dette ved å bruke modellen aktivt gjennom hele byggets livssyklus. Avvik mellom fysisk nåsituasjon og som-bygget-modellen fanges enkelt opp, knyttes til riktig sted og objekt og kan korrigeres umiddelbart etter at avviket er opprettet – selv om den som korrigerer modellen sitter milevis unna.


CTA til demoversjon


Tilbake til blogg