Vi trengte en løsning med et super enkelt brukergrensesnitt på alle enheter fordi vi har mange eksperter på hvordan man bygger en bygning, men alle disse er ikke like store eksperter på bruk av 3D BIM-software og Rendra AS har klart å lage en meget intuitiv og brukervennlig software som gir veldig enkel tilgang på både tegninger og prosesserte 3D BIM i samme grensesnitt, også for store bygninger.

Byggingen av sykehus innebærer mange spesielle leveranser og mange avanserte fagområder skal jobbe sammen. For å forbedre kommunikasjonen mellom de ulike fagdisipliner og kontraktspartnere har vi benyttet StreamBIM for bygging av flere sykehus, spesielt har denne løsningen forbedret kommunikasjon mellom byggeplassen og kontoret.

«Vi trengte en løsning med et super enkelt brukergrensesnitt på alle enheter fordi vi har mange eksperter på hvordan man bygger en bygning, men ikke alle ønsker å ble eksperter på BIM-software og StreamBIM har et meget intuitiv brukergrensenitt som gir både tegninger og behandlet 3D BIM i samme grensesnitt, og de klarer også å streame de store bygningene, sier Lars Abrahamsen, prosjektleder i Sykehusbygg.

I StreamBIM vet du at du har en oppdatert modell og absolutt alle tegninger for alle disipliner. OM du har med deg en iPad eller smarttelefonen, har du tilgang til all informasjon du trenger for å gjøre en god jobb på byggeplassen. Vi la også merke til at samarbeidet mellom de ulike fagområdene ble mye bedre og de begynte å utveksle informasjon og kunnskap. Folket på stedet begynte også å ta bilder og legge til informasjon om hvordan de hadde utført sitt arbeid og de delte informasjon, noe osm gjore at vi fikk bedre fremdrift. Så det var kjekt å observere at folk virkelig vil dele og samarbeide om det bidrar til å forbedre egen effektivitet, og StreamBIM ble veldig populært å jobbe med, og det hjalp oss virkelig å oppnå mer samarbeid og færre konflikter, forklarer Abrahamsen.

Super lett å legge til informasjon
Abrahamsen forteller begeistret om hvordan StreamBIM har forenklet arbeidet med dokumentasjon og innhenting av informasjon fra byggeplassen.

– Hvis du oppdager at noe kan være feil i forhold til modellen og tegningene, kan du enkelt sjekke 3D BIM-modellen, og deretter kan du legge til et bilde og tagge det på rommet eller objektet som viser hvordan det ser ut på byggeplassen. Denne informasjonen deles i sanntid, og man kan enkelt søke frem saker som gjelder han ved å bruke StreamBIMs brukervennlige søkeverktøy og slik er alle i prosjektene alltid oppdatert. Man har tilgang til oppdaterte og publiserte tegninger, 3D BIM-modell og installasjonsinstruksjoner, arbeidsordre, utestående problemer osv. – og alt er tilgjengelig på alle typer enheter. Jeg er veldig imponert over Rendra-teamet som har vært i stand til å finne en så enkel måte å løse så mye kompleksitet som vi har i denne bransjen. Alle burde teste dette selv. Foruten å bli mer effektiv i jobben din, vil denne StreamBIM gjøre jobben morsommere.

Forbedrer kommunikasjonen i prosjektet
Mange kan kanskje gjenkjenne situasjonen hvor man skal ha møte og så er ikke modellen oppdatert, og i møtet bruker man derfor mye tid på å prøve å forklare og beskrive komplekse geometriske forhold i ord.

Men siden vi alle hadde StreamBIM på våre iPads eller mobiltelefoner, tok vi opp 3D BIM modellen og bildene som lå i modellen og delte våre erfaringer med å vise bilder og slik samarbeidet vi mye mer effektivt. Vi oppdateret også modell og tegninger sjeldnere fordi de endringene vi gjorde hadde alle en god forståelse av, hvorfor vi hadde gjort. Vi diskuterte rundt modellen på en storskjerm, og vi så alle det samme bildet, og vi kunne finne gode løsninger på problemer vi tidligere ikke hadde sett eller klarte å forklare. Når du har alle BIM-modellfilene fra forskjellige fagområder i en sammenstillet 3D BIM-modell, gir det teamet en helt annen felles forståelse, sier han.

«Det er så mange avanserte software løsninger som er laget av ingeniører for ingeniører, men hvorfor må man gjøre digitalisering så komplisert og vanskelig? Det fører bare til at vi gjør folk redd for å delta i en endring som trengs for bransjen vår, sier Abrahamsen.

Det er så mange spesielle leveranser på grunn av spesielle krav, i et byggeprosjekt i dag – spesielt for sykehusbygninger – og kommunikasjon og samarbeid har en tendens til å bli en utfordring. Ved å bruke StreamBIM, fant vi de gode løsningene raskere, vi hadde færre konflikter på byggeplassen og bedre kommunikasjon noe som sikrer bedre sluttresultat. Vi sparer både tid og penger, sier Abrahamsen.

StreamBIM ble brukt til virtuelle turer for sluttbrukerne
Sykehusbygg har også benyttet StreamBIM til å gi virtuelle turer til sluttbrukere som sykepleiere, leger, kontorpersonale osv mens bygget ble oppført, slik at de kunne begynne å planlegge og forberede seg på å flytte inn og tenke på hvordan de ville organisere sitt arbeid. Leger og sykepleiere deltok også i inspeksjoner på byggeplassen underveis og hadde sin gruppe i StreamBIM. De sjekket ut 3D-modellen og hva som var på plass for å sjekke at vi hadde installert det som var bestilt, sier han, og det var en stor suksess da vi introduserte StreamBIM for dette formålet.- Det er for sent og dyrt å finne ut at noe er galt når folk begynner å bevege seg inn, så det er bedre å endre feil tidlig og underveis. StreamBIM er så enkel å bruke for alle. Vi ser også at StreamBIM er perfekt for både VR og AR-løsninger, så vi ser allerede frem til neste generasjon StreamBIM.

 

 

Start StreamBIM GRATIS i dag!

Passer for alle typer byggeprosjekter uansett størrelse, type og kompleksitet.

Ingen pris pr bruker. Inviter inn alle som jobber i prosjektet. Ingen oppstartspris – kun fast pris pr måned.

Prøv StreamBIM GRATIS Kontakt oss