Tilbake til blogg

Nye eiere i Rendra gir StreamBIM globalt potensial

 

Tidligere i år ble Rendra AS en del av JDM Technology Group, en global gruppe med ledende programvareselskaper innen arkitektur, ingeniør- og byggebransjen. Vi snakket med David McFarlane, visepresident for konsernutvikling, for å bli kjent med våre nye eiere.

 

Fortell oss om eierskapsfilosofien til JDM Technology Group?

JDM Technology Group er en privat familiebedrift med langsiktige mål. Vår eierskapsfilosofi er å kjøpe og utvikle gode programvareselskaper. Kort sagt, vi hjelper folk. Det er vårt mål å gi våre kunder den beste programvaren og servicen i bransjen som hjelper dem med å utvikle virksomheten og maksimere lønnsomheten. Vi klarer oss uten ekstern kapital i våre virksomheter og tenker langsiktig. Vi avvikler ingen produkter.

 Hvordan endrer programvaremarkedet byggebransjen?

Programvare bidrar til å forbedre produktiviteten og effektiviteten gjennom digitaliseringen av byggebransjen. Med programvare for samarbeid, prosjektstyring, ERP med mer, får entreprenører og eiere bedre innblikk i prosjektene sine, samt samlet bedre data som gjør at de tar bedre beslutninger. Programvare fyller også gapet mellom designfasen før konstruksjon, gjennom byggefasen og til FDV-fasen. Spesielt har bruken av BIM vært en katalysator som forbinder disse fasene. En prosjektleder kan se designdetaljer fra arkitekten på byggeplassen i BIM-modellen, og ved overlevering kan byggherren motta en digital tvilling av det gjennomførte prosjektet, rik på data fra design- og konstruksjonsfasene, som kan brukes til løpende vedlikehold og kapitalforvaltning.

Hvordan fant du StreamBIM, og hvilke programvarefunksjoner vekket din interesse?

JDM Technology Group søker etter programvarevirksomheter globalt. Vi kom over Rendra og StreamBIM da vi gjorde et dypdykk i markedet for BIM-programvare i Norden. En av de viktigste egenskapene som differensierer programvaren, er at den kan streame svært store og komplekse BIM-modeller til mobile enheter. Det er en fordel som skiller StreamBIM fra konkurrentene. Dette kombinert med brukervennligheten, samarbeidsfunksjonene, fleksibiliteten til programvaren og mobilfunksjonaliteten, toppet vår interesse for å se nærmere på selskapet. 

Hvorfor har du kjøpt Rendra AS?

Vi kjøpte Rendra AS på grunn av bruken og applikasjonene for alle faser av prosjektet, fra design til bygging, drift og teknologien. Da vi møtte StreamBIM-kunder, validerte de fordelene ved å bruke StreamBIM, som å spore fremdriften av prosjektet i BIM-modellen på byggeplassen for å løse problemer og tvister raskt og effektivt gjennom samarbeid mellom prosjektgrupper. Vi så muligheten til å ikke bare utvikle Rendra globalt som en frittstående virksomhet, men også som en løsning som kan benyttes i våre andre virksomheter.

Hvordan passer programvaren StreamBIM inn i den globale porteføljen av programvaretilbud fra JDM Technology Group?

StreamBIM passer perfekt til vår eksisterende globale portefølje av selskaper. Det er vårt mål å ha en A til Å pakke med verktøy og produkter for arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggherrer, som oppfyller behovene i hele livssyklusen til byggeprosjektet. StreamBIM kan brukes gjennom hele prosjektets livssyklus, som en frittstående løsning, eller integrert med andre produkter i vår portefølje. Sistnevnte enten det knytter seg til økonomiske data fra våre ERP-systemer, til å opprette en vedlikeholdsrutine eller se et aktivas informasjon og historie knyttet til vedlikeholdsprogramvaren vår. Vi har sett økt adopsjon av BIM over hele verden, også i egen globale kundebase, og StreamBIM passer naturlig inn ettersom byggebransjen blir stadig mer digitalisert.

 

Tilbake til blogg