FSR bruker Rendra O (StreamBIM) under ekstreme værforhold
Vi er veldig imponert over hvor raskt StreamBIM klarer å prosessere BIM modell  og brukervennligheten til StreamBIM. Du trenger ikke å være IT-spesialist for å forstå hvordan du bruker denne løsningen og for å forstå hvordan du henter frem viktig informasjon. Dette har gjort at mange, uavhengig av IT-kompetanse, liker veldig godt å bruke StreamBIM på byggeplassen, sier han.

FSR på Island, tilsvarende Statsbygg i Norge, har valgt å bruke StreamBIM i unike og utfordrende prosjekter på øya. Den statlige etaten jobber med administrasjon av offentlige byggeprosjekter under til tider ekstreme forhold.

– En av de største utfordringene med byggeprosjekter på Island er de ekstreme vintrene, sterke vinder og jevnlige jordskjelv. Dette er bare noen av utfordringene vi har i forbindelse med byggeprosjekter her, sier Örn Erlendsson, Environmental Project Manager and BIM Contact ved FSR.

Vekst i BIM på Island

Selv om BIM ikke er noe nytt for byggenæringen på Island, finner man ikke samme utbredelse som i nabolandene. Nå ønsker FSR å være en pådriver for økt bruk av BIM.

– Vi har opplevd sterkt og rask vekst i utbredelsen av BIM på Island. Bakgrunnen for dette er en generelt økt forståelse av fordelene med BIM, bedre og mer brukervennlig programvare og økt kompetanse, sier han.

– Vi har bygget kompetanse på BIM de siste 10 til 12 årene og legger stor vekt på BIM i alle nye store prosjekter, sier Erlendsson.

 

Tar BIM til byggeplassen med StreamBIM

FSR har vært involvert i flere store prosjekter hvor BIM og StreamBIM har spilt en viktig rolle.

– I dag bruker vi StreamBIM på et pasienthotell sentralt i Reykjavik og på et besøkssenter i nasjonalparken Thingvellir. Tidligere har vi brukt Rendra i byggingen av et nytt fengsel og to skoler, sier han.

Bakgrunnen for at de valgte StreamBIM var ønsket om å gi entreprenørene tilgang på ulike dokumenter ute på byggeplassen.

– Vi bruker StreamBIM for å få tilgang på ulike dokumenter, som BIM-modeller, tegninger og anbudsdokumenter på byggeplassen. Et annet viktig bruksområde er dokumentering ved befaringer, sier han.

Overvant skepsisen

Selv om noen var skeptiske til den nye teknologien i begynnelsen, er nå erfaringene fra prosjektet positive.

– I mange tilfeller har StreamBIM åpnet for en helt annet måte å jobbe på for entreprenører og andre involverte parter. Som med alt nytt, opplevde vi en viss skepsis i begynnelsen. Skepsisen forsvant med en gang man så hvilke fordeler dette verktøyet gir. Mange liker å ha tilgang på dokumenter til enhver tid og i dag ser du ofte nøkkelpersoner med et nettbrett på lomma, sier Erlendsson.

– Vi liker spesielt å se hvor raskt StreamBIM klarer å prosessere en BIM modell  og brukervennligheten til StreamBIM. Du trenger ikke å være IT-spesialist for å forstå hvordan du bruker denne løsningen og for å forstå hvordan du henter frem viktig informasjon. Dette har gjort at mange, uavhengig av IT-kompetanse, liker veldig godt å bruke StreamBIM på byggeplassen, sier han.

Test ut StreamBIM GRATIS idag!

Passer for alle typer byggeprosjekter uansett størrelse, type og kompleksitet. Ingen pris pr bruker. Samhandling er best når alle får være med, inviter inn alle i prosjektet  Ingen oppstartspris, kun fast månedspris.

Prøv StreamBIM GRATIS Kontakt oss