Tilbake til blogg

Vad är BIM? – Essensen på 5 minuter

Av Ole Kristian Kvarsvik, Rendra

Efter 20 år i branschen tror jag att BIM är svaret på de flesta av byggbranschens utmaningar.

Den globala byggindustrin har kämpat med produktiviteten under lång tid. Detta har jag själv känt av på nära håll, men nu ser jag att BIM äntligen är på väg att revolutionera hela processen.

Från ritningar till modeller

En arbetsdag för arkitekter och ingenjörer har tidigare alltid handlat om att rita. I BIM, däremot, så ritas det inte – det modelleras.  

Ritning kontra modellering innebär en grundläggande förändring för byggande och allt som byggs. BIM står för Building Information Modelling, där I:et för Information är den viktigaste bokstaven. Ett streck i en traditionell ritning är bara ett streck – bläck på papper eller pixlar på en bildskärm. Men ett streck i BIM är en del av ett objekt och innehåller information.

Där arkitekter och ingenjörer förr ritade med en penna eller muspekare, ”ritar” de nu med byggelement. I BIM-programmet kan du till exempel välja Lätt innervägg, 125 mm, isolerad, träreglar med fibergips och dra den så långt du vill.


Så här kan en 3D BIM-modell se ut. Det är tydligt att byggnaden består av olika material. Användarna kan enkelt bedöma planlösningen. Notera även den tekniska installationen över undertaket.

BIM ger samarbete

Med BIM kan alla arbeta mot samma modell – från början. Alla arbetar fortfarande lokalt med sina respektive yrkesmodeller, men resultatet överförs eller synkroniseras mot en så kallad centralfil. Där sammanställs modellerna från de olika disciplinerna kontinuerligt.

Med öppen BIM kan du använda dig av datorer för att koordinera kollisionskontroller och andra kvalitetssäkringsprocesser för de olika områdena.

De som har kommit så långt att de har BIM på byggplatsen har ytterligare möjligheter. Där kan byggarbetarna använda sina smartphones eller surfplattor och även ladda upp verkliga fotografier av problemet och koppla dem till objekt i modellen, skissa en möjlig lösning, kommentera modellen och meddela berörda intressenter direkt från byggplatsen.

Läs mer: Så ökar StreamBIM produktiviteten i varje skede av byggprojektet

I BIM synkroniserar ARK och de rådgivande ingenjörerna ständigt ändringarna med centralfilen. Det görs fortfarande åtskillnad mellan olika revideringar allteftersom modellen fortskrider, men alla de disciplinrelaterade modellerna kommer att vara uppdaterade. För Engineering innebär BIM att du interagerar mycket, eftersom du ser ditt eget bidrag i samband med någon annans.

KS-arbete

I en samordnad 3D-modell blir de tvärvetenskapliga problemen synliga på ett helt annat sätt. 2D-ritningar säger ju ingenting om höjden, z-axeln, och det är där problemen uppstår.

Det är betydligt billigare att kollidera digitalt än i stål och betong på byggplatsen. Kolliderar något i modellen är det möjligt att hitta fullgoda alternativa lösningar, medan en kollision på byggplatsen ofta leder till mindre genomtänkta lösningar.

Återanvändning, inte återskapande

Mycket av syftet med BIM är att återanvända snarare än att återskapa. Med öppen BIM (oberoende BIM-standard) kan du återanvända det som skapades i tidigare processer. Det kan sedan berikas eller förfinas innan det vidarebefordras till nästa arbetsprocess.  

Renovering

Många byggnader som överlämnas från projekt idag byggs om redan efter en kort tid. Ritningarna kan vara ”döende” bara några månader efter att byggnaden är klar.

Att renovera en byggnad som har projekterats och följs upp enligt god BIM-praxis är en helt annan upplevelse. Om du har möjlighet att integrera modellen i den dagliga verksamheten och utvecklingen av byggnaden, håller du den (och eventuellt även ritningarna) vid liv.

BIM på byggplatsen

Det bör skiljas på de som projekterar och de som utför arbetet, men distinktionen ska inte vara ett hinder. För två grupper som är så beroende av varandra är det en paradox att det hittills varit så pass svårt att uppnå ett smidigt kommunikationsflöde. När alla skeden i processen använder BIM blir situationen en helt annan, tack vare de rätta verktygen.

Klart som bläck: En ritning blir snabbt otydlig när den revideras på byggplatsen.

För den som bygger är det befriande att kunna få fram den nödvändiga informationen och önskade mått direkt i modellen, på byggplatsen, istället för att en av de projekterande, som sitter långt därifrån, ska skicka en ritning som är måttbeskriven och taggad efter eget gottfinnande

Dokumentation

En av de viktigaste saker som BIM erbjuder under konstruktionsfasen är förmågan att dokumentera arbetet längs vägen, direkt i modellen.

Har du lagt golvvärme? Ta en bild innan golvet stöps och ladda upp det till modellen – direkt i rätt rum. Har någon spacklat igen eluttagen? Dokumentera och koppla dokumentationen till rätt rum i modellen innan du löser det, så att kostnaderna hamnar på rätt plats.

BIM och byggnadens användare

Bättre förståelse

I BIM-projekt kan vem som helst göra virtuella inspektioner via handhållna enheter eller datorer. Att se och navigera i den tredimensionella byggnaden ger en helt annan förståelse för hur slutprodukten kommer att se ut.

Därför är användarinvolvering längs vägen, under hela processen, en förutsättning för framgång. Med BIM kan användarna vara en del av modelleringen i ett tidigt skede, och även fortsätta att delta genom hela byggprocessen, ända fram till överlämningen.

I skissfasen är det önskvärt att återkoppling sker från dem som ska använda den färdiga byggnaden. Vad behöver du för att göra ditt jobb? Vilka ska jobba tillsammans?

Allteftersom projekteringen är på god väg kommer du att vilja ha mer detaljerad feedback. Saknas det en rullstolsramp vid en entré? Ska endast delar av undertaket ha belysning?

BIM och drift – en uppenbarelse

Moderna byggnader är fullpackade med elektronik, värme- och kylsystem, sprinklers, hissar, värmekablar, larm och så vidare.

I ett BIM-projekt kan byggarna dokumentera utförandet av tekniska installationer och koppla dem till rätt plats direkt i modellen. Det innebär att en driftingenjör kan söka sig fram till rummet där utrustningen i fråga är installerad, till exempel med hjälp av ett tvärdisciplinärt märkningssystem. Klickar driftingenjören på undertaket ligger utvecklarens as-built-dokumentation (fotografier, beskrivning) för det specifika undertaket tillgängligt där det behövs.

För byggherren (ägaren av modellen)

Om du äger byggnader bör du också äga de data som beskriver dem.

Du bör därför be om öppna BIM-format. Du kommer då att kunna ta med dig dessa data in i andra verktyg och arbetsuppgifter. På så vis kan du alltid återanvända, arbeta på och hantera dem i det program som passar bäst för uppgiften. Det öppna BIM-formatet är också ett utmärkt arkivformat. Jag vill faktiskt sträcka mig så långt som att lova att filer som lagras i 2019 kommer att kunna öppnas med gratis-viewers i 2040, utan dataförlust.

Sammanfattning

 • BIM ökar förståelsen för vad den färdiga produkten kommer att bli.
 • BIM tar kvalitetssäkring till en ny nivå.
 • BIM är en oöverträffad plattform för kommunikation.
 • Data punktfixeras – det är här BIM verkligen börjar bli värdefull.
 • Från ”push” till ”pull” på byggplatsen hämta själv den information du behöver.
 • BIM underlättar för problemfri dokumentation av det egna arbetet – till allas glädje.
 • BIM tillför mervärde ur ett livscykelperspektiv – i alla led.
 • Data punktfixeras – det är här BIM verkligen börjar bli värdefull.
 • Från ”push” till ”pull” på byggplatsen hämta själv den information du behöver.
 • BIM underlättar för problemfri dokumentation av det egna arbetet – till allas glädje.
 • BIM tillför mervärde ur ett livscykelperspektiv – i alla led.

Lycka till med BIM!

streambim


Tilbake til blogg