Tilbake til blogg

När bäcken fick källaren att svämma över – felsökning med StreamBIM

Two Builders holding PVC pipework whilst preparing it for joining prior to fitting it in the ground

Av Markus Berget, Chief Implementation Officer

Avloppsvattensystemet hade ännu inte tagits i drift, så vi blev väldigt överraskade när det plötsligt forsade ut vatten ur röret.

Jag var projektledare och byggprocessen var i full gång. Avloppsvattensystemet skulle tas i drift, och nu skulle vi ta bort tätningen för pumpkammaren i källaren.

– Vad i allsin…!?

Vattnet forsade ut ur röret, kanske så mycket som 20 liter per minut. Källaren började svämma över och vi fick lägga på ett kol för att försöka ta kontroll över situationen med länspumpar. Ingen begrep varifrån vattnet kom. Efter fyra dagar hade det äntligen lagt sig såpass att vi kunde köra in i en robot för att se vad som var problemet. Under två meter betong hittade roboten detta:

Det var helt enkelt ett gigantiskt hål i röret. Eftersom byggnaden ligger i en sluttning, längst ner på en bergssida där det rinner två bäckar, hade det bildats en vattensamling som nu flödade in i avloppssystemet. Det var alltså vatten utifrån – från bäckarna – som svämmade ut i källaren.

Läs mer:Vad är BIM? – Essensen på 5 minuter

Tanken på hur vi skulle lösa det var inte särskilt upplyftande. Här hade vi alltså en allvarlig rörspricka som var begravd under ett två meter tjockt, armerat betongfundament. Att skarva röret skulle innebära att gräva upp källargolvet och frakta ut grävmassorna via en smal trappa. Med tanke på hur mycket järn det fanns i betongen skulle det snabbt bli 15–20 ton grävmassa.

Pulsen steg. Jag öppnade 3D-modellen på den bärbara datorn och hittade det aktuella röret. Jag klickade på den och fick upp följande bilder:  

Exakt de bilder jag behövde, bara några tangenttryckningar bort. Jag ska strax återkomma till varför de var så viktiga att hitta. Men först vill jag påpeka att det inte finns någon självklarhet i att dokumentationen går att spåra så snabbt och smidigt. Med StreamBIM har vardagen blivit helt annorlunda än den var för bara några år sedan.

Läs mer: Så ökar StreamBIM produktiviteten i varje skede av byggprojektet

StreamBIM och felsöka

Jag kan bara säga att StreamBIM helt enkelt är en dröm när det ska felsökas. Ovanstående bilder är ännu ett exempel på hur mycket problem som kan undvikas genom att dokumentera arbete och knyta det till rätt plats i modellen.

Exakt och snabb dokumentation

Det är inte det att bilddokumentation är något nytt, men den snabbhet och precision som StreamBIM möjliggör känns som en ny värld.

I det här fallet fick jag nästan omedelbart fram de bilder som jag behövde. Jag behövde bara navigera mig fram till röret – i 3D-modellen –  och där låg bilderna!

Tidigare gick vi runt med A4-papper, markör och kamera när vi dokumenterade. När vi var klara lade vi alla bilder i en mapp och tänkte att ”vi hittar det nog” om vi skulle stöta på ett fel. En sådan mapp kunde till sist rymma tusentals bilder, och om något hände kunde det ta mig en hel dag att hitta det jag behövde. En sak är ju de direkta kostnaderna i samband med de timmar som går åt till letandet  – men därutöver tillkommer också alla de indirekta kostnader som uppstår när ett byggprojekt stoppas.

Vem är ansvarig (vem ska betala)?

StreamBIM är ett suveränt verktyg när ansvaret ska utredas. När det gällde ovan nämnda rör hade vi ovärderlig dokumentation på att det var intakt under installationen, och att felet med all sannolikhet berodde på en olycka – inte ett fack- eller rutinmässigt misslyckande. Det kan till exempel ha berott på en materiell svaghet i rörledningarna, antingen från produktion, transport eller hantering, som i kombination med påtryckningar från fundamentet ledde till kollaps. Sånt händer.

Vi hade hittat felet med den gamla tidens dokumentationsmetod också, men det hade tagit mycket längre tid. StreamBIM eliminerar den tid (de pengar) som tidigare slösades bort på att ta reda på vem som bar ansvaret. Vägen till färdigställande är därför mycket kortare nu.

En ny metod för dokumentationsarbete

StreamBIM gör att det blir lätt att dokumentera, vilket i sin tur påverkar rutinerna i en positiv riktning. Istället för känslan av att vi dokumenterar för att förenkla för kontroller (granskning), upplever vi nu att dokumentationen görs för att ge en positiv bekräftelse.

– Ja, allt har utförts enligt reglerna, se hur bra det blev!

Jag tror att det bidrar till att branschen dokumenterar mer, och bättre.

Toppen, men hur gick det med rörsprickan?

Vi upptäckte att röret bara ledde till ett enda tvättställ i ett källarrum. Det bestämdes att vi skulle plombera röret och sedan ta bort hela tvättstället.

Men hade hålet suttit 50 centimeter åt höger, på huvudstammen, hade det enda alternativet varit att gräva och skarva. Så vi hade lite tur!

streambim


Tilbake til blogg