Tilbake til blogg

Så ökar StreamBIM produktiviteten i varje skede av byggprojektet

Av Ole Kristian Kvarsvik, Rendra

StreamBIM eliminerar flaskhalsar i alla skeden av byggprocessen.

Det är välkänt att produktiviteten i byggbranschen är otillräcklig.

Vi har lång och bred erfarenhet av alla delar av byggprocessen, och är väl medvetna om att brist på samarbete är en av huvudorsakerna till att det alltför ofta byggs långsamt, dyrt eller dåligt. Ofta handlar det om alla tre problem på en gång.

Vi är övertygade om att BIM-implementering löser många av dessa utmaningar. Det förutsätter dock att 3D BIM-modellen används oftare – och av fler. Vi har därför ett mål:

Att utveckla den mest intuitiva och lättanvända BIM-plattformen, som även kan användas på smartphones och surfplattor.

Vad är StreamBIM?

StreamBIM är ett BIM-verktyg som skiljer sig från andra på två viktiga sätt:

 1. Lägst användartröskel på marknaden: Dator, surfplatta eller smarttelefon är allt du behöver. BIM är nämligen inte längre reserverat för kontoren utan kan aktivt användas på byggarbetsplatsen – och får plats i din ficka.

 2. Alltid uppdaterad: StreamBIM matar in dokument och modeller från projekthotellet, vilket betyder att:
  1. Du endast behöver förhålla dig till den senaste revideringen, och att alla ser samma sak.
  2. Datamängderna blir mycket överskådliga.

Punkt b. är viktig eftersom en IFC-modell kan vara på hundratals megabyte – eller t.o.m. gigabyte. Detta är inte hanterbart för den som ska navigera i modellen via mobilen från byggarbetsplatsen. StreamBIM laddar bara in de delar av byggnaden som du faktiskt utforskar och tittar på. Detta gör att filstorleken inte längre är en begränsning. BIM-modellen är tillgänglig oavsett om du sitter på bussen eller står i en ofärdig byggnad och undrar var du ska placera nästa uttag.

I dessa två punkter finns det en enorm, olöst potential, som är relevant under byggprojektets alla faser:

 • Projektering
 • Konstruktion
 • Drift

Projektering: Smidig interaktion ger bra byggnader

Av alla som arbetar med byggprocesser är det förmodligen de som projekterar som är mest vana vid BIM. Tekniken blev tillgänglig för alla för drygt 10–15 år sedan, men några entusiastiska arkitekter och ingenjörer har använt BIM i 20 år eller mer.

Om de olika yrkesgrupperna arbetar med modellerna åtskilda är användbarheten begränsad. Värdet skapas när du sätter ihop modellerna från alla fält, så att de tvärfackliga problemen kommer upp i ljuset. Det är alltså först när BIM blir helt integrerad i värdekedjan som du kan skörda de stora vinsterna.

Därför har vi skapat StreamBIM.

I StreamBIM laddas modellen upp och distribueras på ett enkelt sätt mellan projektledningen, olika yrkesgrupper och övriga inblandade. Detta resulterar i en idealisk plattform för projekteringsmöten och protokoll, revisionskontroller och interna dialoger under hela projektet. Användargränssnittet är optimerat för handhållna enheter och passar därför utmärkt för pekskärmar. Det gör att StreamBIM även är ett enastående verktyg vid VDC/ICE-möten.  

Projekterare som använder StreamBIM kan förvänta sig stora och omvälvande förändringar där det verkligen gör skillnad

 • Input från användare och avklarade förväntningar
 • Informationsflöde och kommunikation
 • Reducerad ritningsproduktion

Input från användare

Låt användarna navigera och delta i det planerade ”lösningsförslaget” – 3D-modellen – redan från början.

Där insynen bortom 2D-ritningar och tekniska möten förr var begränsad, kan man nu med StreamBIM redan från förprojekt-stadiet använda modellen aktivt och både ge allmän och platsspecifik återkoppling.

Har du upptäckt en felplacerad vägg?

Då är det bara att trycka direkt på objektet och lämna en kommentar.

StreamBIM underlättar alltså verkligen för användarinput i ett projekt. Men en minst lika viktig aspekt är kvaliteten på feedbacken.

Det är inte många som är så bekanta med 2D-ritningar att de utan vidare kan föreställa sig rummet eller känna igen de olika objekten som har ritats in. Är det en pelare eller ett avloppsrör? Tekniskt schakt eller hiss? Det är mycket lättare att fatta beslut om något som du verkligen förstår. En 3D-modell är något som verkligen underlättar för de flesta. StreamBIM tillåter användare och beställare att styra projekteringen i en riktning som bäst matchar vad de har beställt.  

streambim

Att projektera ett operationsrum kräver ett nära samarbete med användarna.
De vet bäst hur man bör utforma det, och det är en stor fördel att kunna bjuda in dem i modellen på ett tidigt stadium.

Informationsflöde – Undvik ”e-post-projekt”

Projektering = e-postmeddelanden. Massvis med e-postmeddelanden.

Det kan handla om dussintals av deltagare som ber om och skickar uppdateringar, frågor, ritningar, revideringar, mötesprotokoll och beskrivningar, samt klargöranden för parkeringar och kringområden. Man är också ofta väldigt generös med att skicka kopior till löst tillknutna projektdeltagare som kanske inte behöver informationen.

I StreamBIM sker informationsflödet på en plats och finns där det är relevant. Har du något viktigt att lägga till om tvättstället i rum 302? Då navigerar du bara fram till rum 302 och lämnar informationen där. Tagga sedan de som berörs. Alla dialoger du har varit inblandad i eller har läsbehörighet till loggas och kan alltid hittas vid behov.

streambim

Här kan du till exempel kommentera:

– Rum 302: Tvättstället ska ha kran med enhandsgrepp och ej överflöde @V.

De andra kan förstås svara.

Om förändringar krävs (”tvättstället måste flyttas till andra sidan av rummet” eller liknande), kan de som projekterar få kommentarer från rörmokaren direkt i modellen. Då är det bara att göra ändringen och uppdatera den centrala filen – och vips! så är den en uppdaterade modellen är tillgänglig för alla. Utan att något pappersarbete krävs.

Ritningsproduktion

Som vi var inne på i föregående punkt är ritningar till stor del överflödiga i ett StreamBIM-projekt. Varför ska du sitta och skriva ut nya 2D- och snittritningar när den uppdaterade modellen ändå är tillgänglig för alla inblandade och de som behöver det själva kan hämta ut snittet?

Med StreamBIM ändras rollen för den projekterande. Förr ägnades en hel del värdefull tid åt ren ritningsproduktion, inte bara för byggarbetsplatser utan också för besiktning och kollisionskontroll. I en fullständig BIM-kedja kan du koncentrera dig på att göra bästa möjliga modell – och därmed den bästa möjliga byggnaden.

Projekteringen fortsätter också när byggandet pågår, så att kunna kommunicera med byggarbetsplatsen i en konstant uppdaterad modell är mycket fördelaktigt när det gäller tiden som läggs på klarering, lösningsval med mera.

Konstruktion: Information är den viktigaste ingrediensen

StreamBIM är kanske som mest användningsbar under konstruktionsfasen, och lämpar sig särskilt väl för följande fyra punkter:

 • Orientering och punktplacering
 • Måttagning
 • Kommunikation
 • Dokument

Orientering – från push till pull

I StreamBIM är det enkelt att navigera runt i modellen – var du än är. Om du har zoomat in i en bild på din smartphone/surfplatta eller använt Google Maps, kan du enkelt navigera runt i StreamBIM.

Tidigare fick den verkställande parten skriva ovanpå (push) arbetsunderlaget från de projekterande i form av ritningar med påskriven text, mått, symboler och olika färger på linjerna. Med StreamBIM ”drar” (pull) den verkställande själv ut det underlag som behövs direkt från modellen.

Att behöva oroa sig för att någon arbetar med gamla ritningar är ett minne blott – med StreamBIM är modellen och arbetsunderlaget alltid aktuellt.

Det måttagningsverktyg du har drömt om

StreamBIM har ett kraftfullt måttagningsverktyg. Det som krävs är att du skapar en ”måttplan” i modellen. I praktiken är detta ett snitt som du steglöst anpassar till önskat djup. På så vis produceras en tvärfacklig ”ritning” direkt från modellen. Modeller som du inte vill ha eller behöver är lätta att stänga av. Då får du endast kvar de objekt som du vill mäta till och från. Verktyget är också utformat så att du ska kunna använda det utan att behöva ta av dig arbetshandskarna.

Du skapar dina egna ”uppmätta ritningar” direkt från din modell, och får exakt de mått du behöver för att producera. Om du vill ta fler mått behöver du bara kontinuerligt komplettera. StreamBIM känner automatiskt av diametern och mittpunkten där lasern träffar kanaler och rör.

Så – kan du bygga utan ritning? Självklart!

streambim

Kommunikation

Det har aldrig tidigare varit så lätt att kommunicera effektivt med projektdeltagare som det är i StreamBIM. Modellen blir en tredimensionell anslagstavla, där personer som berörs kan kommentera – och läsa kommentarer – direkt i de relevanta byggnadsdelarna. Det är som att gå runt i ett hus med post it-lappar, och i StreamBIM kan du dessutom tagga den eller de det gäller. Den som får ett meddelande om en taggning kan enkelt svara i samma tråd.

streambim

För den som var tvungen att fundera: En armbågsbrytare är en dörröppnare med en stor tryckknapp för äldre och handikappade.

Dokumentation

Reklamationsärenden finns det tillräckligt av i byggprojekt. Enligt norsk statistik kostar byggfel samhället 17 miljarder varje år. Väldigt ofta är det tidskrävande frågor som är svåra att nysta upp. Något av det viktigaste som StreamBIM erbjuder under byggfasen är förmågan att dokumentera arbetet längs vägen, direkt i modellen.

Har du lagt golvvärme? Dokumentera utförandet innan golvet gjuts. Dokumentera tryckmätningen med en bild av tryckmätaren. Ta en bild innan du stänger till väggen eller undertaket. Om du gör det i StreamBIM länkas all dokumentation till rätt plats och du kan enkelt hitta den igen.

”Så såg det ut när jag lämnade rum 557.”

Det är också enormt tidsbesparande att gå till rätt plats i modellen och ta några bilder, jämfört med att fylla i formulär och checklistor för att dokumentera vad du har gjort. Om du måste hitta tillbaka till dokumentationen kan du multiplicera tidsbesparingen med 10. Dokumentationen finns nämligen alltid i fickan.

Drift – byggnaden lever

Hade det inte varit skönt att veta var avstängningsventilen över undertaket verkligen ligger, utan att behöva lyfta på 30 takplattor? Eller att kunna ladda upp en bild av en ny vägg direkt i modellen, utan att vara tvungen att skicka pappersteckningar med röda linjer till en extern konsult som efter ett tag ser till att uppdatera ritningen?

En trevlig bieffekt av att dokumentera sitt eget arbete under konstruktionsfasen är att fotodokumentationen i samband med modellen kan fortsätta i driftsfasen. Om hantverkare, förmän, baser och byggledare har dokumenterat arbetet längs vägen är chansen stor att det finns fotodokumentation av vad som döljer sig över undertaket.

Daglig drift

I ett BIM-projekt kan byggarna dokumentera utförandet av tekniska installationer och koppla dem till rätt plats direkt i modellen. När det görs på rätt sätt innebär det att en driftingenjör kan söka i rummet där utrustningen i fråga är installerad, eller efter själva komponenten (till exempel med hjälp av en interdisciplinärt-kod).

Om du till exempel har strukturerat data under projekteringsfasen och använder en typ av ID-märkning – till exempel BIP – kan du ansluta ditt drift- och underhållssystem direkt till StreamBIM. Klicka på ett objekt, visa dokumentationen, skapa arbetsorder (med rätt ID) och länka till en ny produkt. Dokumentation och nödvändiga data kommer att finnas tillgängliga överallt där de är användbara.

Driftingenjören kan se det som annars är dolt utan att lyfta på ett enda tak – och utan att leta igenom hundratals sidor i en pärm eller en bristfälligt underhållen projektmapp.

Ändringar

Projekt som överlämnas till en fastighetsägare dokumenteras idag med ”as built”-ritningar. Dessa kan vara relativt korrekta vid överlämningen, men i många fall börjar man snart att bygga om. Det är inte helt ovanligt att as built-dokumentationen börjar brista i kvalitet och precision allteftersom byggnaden utvecklas och anpassas till nya behov. Ritningar förlorar relevans eftersom de är statiska.

Samma sak kommer att hända med de modeller som du överlämnar om de inte hålls vid liv. För att man ska lyckas med det måste modellerna integreras i den dagliga driften. Med StreamBIM kan du göra just detta genom att använda modellen aktivt under hela byggnadens livscykel. Avvikelser mellan den nuvarande fysiska situationen och as-built-modellen fångas lätt upp, länkas till rätt plats och objekt, och kan omedelbart korrigeras efter att avvikelsen har skapats – även om den som korrigerar modellen sitter många mil därifrån.

streambim


Tilbake til blogg