Tilbake til blogg

Undvik byggfel – med StreamBIM

Av Ole Kristian Kvarsvik, Rendra

Det är svårt att överskatta värdet av bra dokumentation på rätt plats. 

”Jag skulle inte bli förvånad om så mycket som hälften av omarbetningarna vi upplever är på grund av dålig kommunikation. (…) Det räcker att en person missar något eller inte berättar för någon vad de gjorde eller var de satte något för att ett problem ska uppstå.” 

Detta sa en erfaren projektledare i samband med en global undersökning som mjukvaruföretaget PlanGrid gjorde 2018. Rapporten säger att anställda i byggföretag lägger mer än 14 timmar per vecka på ”icke-optimala aktiviteter”: 

  • 5,5 timmar på att slå upp produktdata och information 
  • 4,7 timmar på konflikthantering
  • 3,9 timmar att hantera och korrigera byggfel

Vad är lösningen? 

Så länge människor är inblandade är misstag en naturlig del av byggprocessen. Vad vi kan göra är att få ner frekvensen och konsekvenserna till ett minimum. Det betyder att vi måste förändra två saker: 

  • Vad vi gör innan vi börjar bygga
  • Vad vi gör efter att vi har byggt 

Vad innebär det i praktiken? Läs vidare. 

En njutbar dokumentationsprocess ger bättre dokumentation

Det är bra att vara effektiv, men inte om det leder till fel. Den drivande kraften på byggarbetsplatsen bör därför inte vara att ”bygga färdigt”, utan att ”bygga bra”. 

Nyckeln till detta har två delar: 

  • Att entydigt kommunicera vad som ska byggas. 
  • Att skapa en kultur för systematisk dokumentering av att jobbet görs enligt planen.

Öppen BIM-programvara, som StreamBIM, gör det enkelt att dokumentera arbetet från den plats där du befinner dig. Istället för känslan av att dokumentationen görs för att förenkla för kontroller (granskningar), upplever vi nu att den görs för att ge positiv bekräftelse: 

– Ja, jobbet är gjort. Titta hur bra det blev!

Projektledaren kan definiera konkreta arbetsflöden, till exempel ”Golvvärme byggplats 2” och ge instruktioner om att utförandet och dokumentationen ska följa en viss procedur. Resultatet kan se ut ungefär så här: 

3d bim i streambim

De gula prickarna fungerar som en filmapp som innehåller bilder och annan dokumentation på det utförda arbetet – i det angränsande rummet/området. Den gröna pricken är det aktiverade rummet, och till vänster ser vi dokumentation på att arbetet har utförts enligt instruktionen. Om du går närmare (nere till vänster), ser du en manometer som trycktestas. Därmed är även funktionen dokumenterad. Enkelt för alla inblandade. 

3d bim i streambim dokumentation

I en stor byggnad som denna är det en klar fördel att kvalitetskontrollera att all dokumentation finns till hands hela tiden. 

Förut gick vi runt med A4-papper, penna och kamera när vi dokumenterade. När vi var klara lade vi alla bilder i en mapp och tänkte att ”vi hittar det nog” om vi skulle stöta på ett fel. En sådan mapp kunde till sist innehålla tusentals bilder, och om något hände kunde det ta oss en hel dag att hitta det vi letade efter. 

Läs även: När bäcken fick källaren att svämma över – felsökning med StreamBIM

Därför ger StreamBIM en mer effektiv felhantering

Ett arbetsflöde som det du ser på bilderna underlättar för att interagera och fånga upp fel innan de uppstår. Bara att få se byggnaden i 3D är en aha-upplevelse. Hur är saker och ting strukturerade? Är det bra att placera strömbrytaren på den väggen? Finns det plats för en sjukhussäng här? Kommer luften att passera värmerörens krökningar, eller finns det risk för blockering? Sådana saker är svåra att se på en pappersritning, men de blir mycket tydliga vid en digital inspektion i StreamBIM.

Men trots detta: Ibland går saker fel. Då gäller det att hantera det på bästa möjliga sätt. StreamBIM är en utmärkt plattform för kommunikation och felhantering, eftersom det bara är att tagga de relevanta personerna på den aktuella platsen. Ta bara en titt på kommentarerna i bilden ovan, så ser du att det är som att ha sociala medier i 3D-modellen.  

När all information är tillgänglig går det åt mycket mindre tid till att förbereda uppsättningen – det är i princip bara att börja producera.

Bättre information ger bättre byggande 

När tiden är knapp är det svårt att överskatta värdet av att ha modellens bilder och dokumentation på rätt plats. 

När hantverkarna har tillgång till allt som behövs kan de utföra jobbet exakt och korrekt. Det kanske räcker med en liten lucka istället för att behöva riva hela väggen. Kanske hittar du bilder på vattenröret i krypkällaren, så att du vet exakt vart du ska gå in för att fixa ett fel.

När felet väl är löst är det mycket lättare för hantverkaren att dokumentera arbetet än det brukade vara. Det är bara att ta en bild med en smartphone och ladda upp i modellen. Därefter är det en enkel sak för ansvarig projektör att uppdatera modellen.

streambim

Tilbake til blogg