Capture Pro

Skapa mallar så att dina kollegor enkelt kan fånga information i ett standardformat för att dokumentera eget arbete, QA, problemlösning, RFI och mer

Dokumentera ditt arbete i farten
Spara tid på rapportering och pappersarbete. Använd din smartphone eller surfplatta för att dokumentera det arbete du har utfört på webbplatsen innan du lämnar.
Effektiva inspektioner och övervakning Jag kan säga ja eller nej när du är på plats, för jag kan se hur allt är anslutet. Innan vi började använda StreamBIM spenderade jag så mycket tid fram och tillbaka i baracken och letade efter de dokument som jag behövde kommentera "
Byggnadsinnehavarens webbplatschef Helge Underland
"StreamBIM ger oss kontroll över alla processer som är avgörande för att vi ska kunna övervaka på webbplatser."
Cato Hoel, ansvarig för BIM, Backe-gruppen

Start i dag

Tillgänglig för alla typer av byggprojekt – oavsett storlek, komplexitet och eller typ av byggprojekt.

Inga startkostnader. Endast fast pris per månad! Ingen betalning per användare! Ge tillgång till ett obegränsat antal användare.

Starta gratis project Kontakta oss