Documents Pro

Mappar, åtkomstkontroll och realtidsförlagd ritning, installationsanvisningar och dokument med längre revisionshistorik

Entreprenörerna kan visualisera de olika disciplinerna så att alla i ett projekt, oavsett att de arbetar med design, i produktion eller underhåll, kan se hur de olika disciplinerna är relaterade till varandra. Ritningar och bilder stödjer och ger en solid spårbar och användarvänlig encyklopedi innehållande allt om din byggnad
Pål Ingdal Chef för design och planering av sjukhus i Norge, sjukhusbyggnad HF

Starta redan i dag!

Tillgänglig för alla typer av byggprojekt – oavsett storlek, komplexitet och vilken typ av byggprojekt.

Ingen förskottsbetalning. Fast månatliga priser, ingen betalning per användare! Ge tillgång till ett obegränsat antal användare.

Starta gratis project Kontakta oss