DOKUMENT

Tillgång till ritningar, installationsanvisningar och dokument - på plats

Har ditt projekt redan ett dokumentsystem?

Oroa dig inte, vi kan hjälpa till att skapa en automatisk synkronisering mellan ditt befintliga dokumenthanteringssystem och StreamBIM. När du uppdaterar dina dokument eller BIM-filer och lagrar dem på ditt befintliga dokumenthanteringssystem synkroniserar vi automatiskt StreamBIM och börjar bearbeta de federerade BIM-modellerna så att du och dina kollegor omedelbart kommer att få tillgång till publicerade och federerade BIM-modeller och ritningar på webbplatsen när de publiceras .

  • JDM Logo
  • JDM Logo
  • JDM Logo

Starta ditt eget gratis projekt nu!

Tillgänglig för alla typer av byggprojekt – oavsett storlek, komplexitet och eller typ av byggprojekt.

Inga startkostnader. Endast fast pris per månad! Ingen betalning per användare! Ge tillgång till ett obegränsat antal användare.

Starta et gratis project Kontakta oss