STREAMBIM BASIC

 • Lätt att använda 3D BIM

  Lätt att använda 3D BIM för alla discipliner, för alla på projektet på smartphones, surfplatta och datorer.

  Les mer
 • Ritningar och dokument

  Snabb åtkomst till ritningar och dokument för alla discipliner över plattformar.

  Les mer
 • Capture & Chat

  BIM är den nya plattformen för samarbete. Samarbeta snabbt och enkelt mellan arbetsplatsen, kasernerna och designerna.

  Les mer

StreamBIM Basic ökar effektiviteten, men du kan få ännu mer ...

Starta ditt eget gratis projekt nu! Kontakta oss

 • Capture Pro

  Skapa mallar för att stödja dina arbetsflöden; dokumentera ditt arbete på farten, skapa RFIs, problem och mer. Skapa skräddarsydda rapporter som kan exporteras i BCF, Excel eller PDF.

  Les mer
 • Documents Pro

  Lås upp kraftfulla funktioner i vårt intuitiva BIM-baserade projekthotell med revisionskontroll och utvidgad versionshistorik.

  Les mer

Starta ditt eget gratis projekt nu!

Tillgänglig för alla typer av byggprojekt – oavsett storlek, komplexitet och eller typ av byggprojekt.

Inga startkostnader. Endast fast pris per månad! Ingen betalning per användare! Ge tillgång till ett obegränsat antal användare.

Starta ditt eget gratis projekt nu! Kontakta oss