Tilbake til blogg

Produktiviteten i byggbranchen är erkänt eftersatt

Det finns många delar som behöver bli bättre.

Åpen BIM är ett sätt att möjliggöra ökad produktiviteten genom smartare informationsöverföringar mellan branschens aktörer, sier Johannes Ris, BIM sjef i TIKAB

BIM har länge varit en kontorsprodukt. Informationen som behövs i ett byggprojekt har funnits i datorerna, i filer, i mappar och på webbsidor länge. Problemet har varit att den informationen är tillgänglig enbart för vissa personer. Ibland krävs det en byggingenjör för att ta ett mått ur en fil. Ska informationen kunna användas ute på byggarbetsplatserna måste den kunna tillgodoses på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Les hva Johannes Ris, BIM Manger, TIKAB tänka på utmaningarna inom byggbranschen

Tikab är ett oberoende teknikkonsultföretag med lång erfarenhet i teknisk framkant och vi levererar tjänster inom BuildTech Services och Mekanisk Konstruktion. Vi är verksamma inom bygg- och anläggning, infrastruktur och tung industri inom transport- och kraftsektorn och vår uppdragsgivare är entreprenörer, myndigheter, andra teknikkonsultbolag och fastighetsbolag. Inom affärsområdet BuildTech Services arbetar vi med den digitala transformation som bygg- och anläggningssektorn befinner sig i. Vi levererar tjänster och lösningar innen BuildTech Management, BuildTech Solutions, Interactivity & Visualization och Reality Capture, sier Johannes Ris.

TIKABs affärsområde BuildTech Services har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med BIM/VDC-strategi och ledning/implementering i uppdrag som t.ex Slussen och de har nu utväderat fler 3D BIM field software och valt att satsa på StreamBIM som nu etablerar sig i Sverige.

Vi hör mycket om BIM, men vad är BIM ?

BIM är ett ord som varit med länge och som många uppfattar olika. BIM för mig handlar om att kunna samla så många som möjligt kring en gemensam bild av en digital tvilling. BIM handlar om processen att ta fram och nyttja en digital variant av det som ska byggas på smartast och effektivast sätt. Att samla informationen på ett ställe och på så sätt minimera felkällor, feltolkningar och ge rätt information till nästa aktör i byggprocesskedjan. Men BIM är mestadels ett samlingsnamn för all digitalisering som pågår inom byggprocessen.

Varför är BIM viktigt för byggprojekt och den svenska byggbranschen? Vad ska man uppnå genom att använda BIM?

Produktiviteten i byggbranschen är erkänt eftersatt. Det finns många delar som behöver bli bättre. BIM är ett sätt att möjliggöra ökad produktiviteten genom smartare informationsöverföringar mellan branschens aktörer. Genom BIM kan man göra kalkyler, analyser, inköp, utsättning m.m på ett smartare och mer kvalitetssäkrat sätt. BIM ger också ökad förståelse för produkten som ska levereras genom att det skapas en gemensam bild. Med hjälp av att nyttja BIM kan vi upptäcka fel tidigare, minska materialåtgången i produktion, paketera leveranserna effektivare, följa upp fel snabbare, värdera olika beslut m.m. På så sätt kan vi bidra till en hållbarproduktion. Klimatavtrycket vi gör i byggprocessen måste minskas radikalt och jag är övertygad om att BIM kan hjälpa branchen med det.

Vad behöver du för att komma igång och lyckas med BIM?

Det viktigaste för att lyckas med BIM är att inse att man i slutändan har med människor att göra. Människor som ska förstå, tolka och kunna fatta rätt beslut baserat på information. Det är också människor som skapar all information som ska förmedlas. Det som jag tycker är det viktigaste med att lyckas med BIM är att få upp en förståelse för vad all denna BIM-data som skapas ska användas till. Men även hur det ska gå till. Att ha någon som förstår projektörernas vardag och även behoven i t.ex. produktion. Att tidigt starta en dialog och kommunikation i projektet om varför 3D och objektsinformation är viktigt. Då byggs förståelsen hos projektörerna, kvaliten på modellerna blir bättre och utväxlingen av BIM blir större! Det är mer motiverat att göra det där lilla extra om man förstår varför. Börja med människan, inte tekniken!

Vad har du sett när du överväger 3D BIM Field-mjukvaran?

BIM har länge varit en kontorsprodukt. Informationen som behövs i ett byggprojekt har funnits i datorerna, i filer, i mappar och på webbsidor länge. Problemet har varit att den informationen är tillgänglig enbart för vissa personer. Ibland krävs det en byggingenjör för att ta ett mått ur en fil. Ska informationen kunna användas ute på byggarbetsplatserna måste den kunna tillgodoses på ett enkelt och användarvänligt sätt. Det har varit högsta kriteriet när vi utvärderat – användarvänligheten. Om det inte är enkelt så används det inte. Vi tittade även mycket på aktörernas tillgång till informationen. Vi vill att alla som behöver ska kunna få logga in och titta. Byggprojekt består av en rad experter och olika hantverkare som kommer och går över tiden. Att låsa informationen till en kostnad per användare är väldigt begränsande. Vi vill kunna bjuda in så många som möjligt för att kunna ta del av projektet på ett smidigt sätt. Dessa två faktorer har varit avgörande för vårt val av StreamBIM. Enkelheten och tillgängligheten för alla i projektet!

Tilbake til blogg