"Det som är extraordinärt för oss ute på fältet har verkligen 3D-modellen i kombination med enkel tillgång till alla ritningarna."
Markus Berget, platschef, Caverion Trondheim Norway

Vid Caverion har Rendra O (nu StreamBIM) använts sedan 2013 på flera projekt. Byggnadschef Markus Berget har nu StreamBIM på många projekt, men hans första projekt var SINTEF Energilaboratorium i Trondheim. Användningen av StreamBIM visar att arbetet på webbplatsen kan genomföras mycket snabbare och mer effektivt genom att använda användarvänlig programvara.

Starta ditt eget gratis projekt nu!

Tillgänglig för alla typer av byggprojekt – oavsett storlek, komplexitet och eller typ av byggprojekt.

Inga startkostnader. Endast fast pris per månad! Ingen betalning per användare! Ge tillgång till ett obegränsat antal användare.

Starta gratis project Kontakta oss