Constructa sparar tid och pengar med StreamBIM

För ett och ett halvt år sedan började Constructa Entreprenør AS använda StreamBIM. Nu har de hunnit långt över halvvägs med byggandet av Åsane VGS och rapporterar avsevärda besparingar.   

Kvalitetschef Ingrid Oliva Småbrekke är medveten om att det kan ta lite extra tid att förstå hur 3D-modellen fungerar, men totalt råder det inga tvivel om att hon ser värdet på det nya sättet att arbeta. 

– Det vi sparar i både tid och pengar genom att slippa byggfel är mycket viktigare, säger hon och förutspår en digital framtid för byggbranschen. 

– Det bästa är att vi har 3D-modellen. Att vi har möjlighet att se hur saker och ting faktiskt ser ut innan vi bygger det, och upptäcker felen mycket tidigare. Jag tror att vi kommer att få se mycket mer av detta. 

Projektledare Erik Sohlberg är mycket nöjd med att det har varit möjligt att anpassa verktyget efter behov. 

– Vi har haft en lång och bra dialog med de som utför arbetet, projekterarna och Rendra som leverantör om hur vi optimerar vårt sätt att göra detta. 

Han berättar att de till exempel lyckades uppgradera måttagningsfunktionen i StreamBIM under projektet.

Starta ditt eget gratis projekt nu!

Tillgänglig för alla typer av byggprojekt – oavsett storlek, komplexitet och eller typ av byggprojekt.

Inga startkostnader. Endast fast pris per månad! Ingen betalning per användare! Ge tillgång till ett obegränsat antal användare.

Starta gratis project Kontakta oss