Denna praktbyggnad visar varför BIM hör hemma på varje byggarbetsplats

– Detta är framtiden, det råder det ingen tvekan om.

Det säger Kent Morken, anläggningschef för S-Rør. Under arbetet på Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus (ITHBH) har han fått uppleva hur det går till när arbetet dokumenteras på en digital byggarbetsplats. Han saknar inte den traditionella metoden med manuella checklistor. StreamBIM har gjort livet mycket lättare för både honom och hans kollegor. 

Digitala byggarbetsplatser sparar tid 

Det är inte bara de som jobbar med vvs som drar nytta av utvecklingen. Även E-Nors förman Siwert Ovesen är entusiastisk över den nya programvaran.  

– StreamBIM kom i februari 2018. Då använde vi den för första gången. Alla ritningar ligger i StreamBIM och vi har använt dem under hela projektet, berättar Morken och fördjupar: 

– När det kommer en ändring är jag inte längre tvungen att gå runt och leta efter de gamla ritningarna, stryka över det som har ändrats och lägga till det nya. Nu kommer de uppdaterade ritningarna på en gång, direkt till montörens ficka. Det sparar mycket tid. 

Det är kanske här StreamBIM blir som mest värdefull. Tiden är nästan alltid knapp i ett byggprojekt, och förseningar kan bli mycket dyra. Lyckligtvis har allt gått enligt plan den här gången – ITHBH blev precis nyckelfärdigt.  

Kommunikation och samarbete skapar bra byggnader

Det är så klart viktigt att hålla tidsplanen, men det viktigaste är att skapa en bra byggnad. ITHBH är 14 500 m2 och på detta utrymme huserar brandkår, ambulans, DMS, rehab och mycket mer. Det finns mycket att ta hänsyn till, och i kombination med tidsbrist kan det snabbt bli missförstånd. Även här tillför StreamBIM något som i stort sett inte existerar på traditionella byggarbetsplatser: En effektiv kommunikationsplattform. När lokala politiker kom på inspektion under den sista byggetappen var just samarbetsnivån något som verkade imponera: 

– Det som slår mig är att byggnaden innehåller så mycket. Lösningarna verkar vara utmärkt planerade. Här råder det ingen tvekan om att många smarta personer har diskuterat en hel del med varandra, säger Marthe Solnes Persgård (SP).  

“Det som slår mig är att byggnaden innehåller så mycket. Lösningarna verkar vara utmärkt planerade. Här råder det ingen tvekan om att många smarta personer har diskuterat en hel del med varandra.”
SP-politiker Marthe Solnes Persgård

ITHBH kallas för en komplett byggnad inom hälso- och räddningstjänsten. Tack vare bra verktyg, ordentligt kommunikation och kompetent konstruktion kan det lokala samhället njuta av den nya praktbyggnaden under årtionden framöver. 

Vi gratulerar er till en fantastisk byggnad, och tackar för att vi fick vara med och dela glädjen!

Test StreamBIM GRATIS i dag!

Passer for alle typer byggeprosjekter uansett størrelse, type og kompleksitet. Ingen pris pr bruker. Samhandling er best når alle får være med, inviter inn alle i prosjektet  Ingen oppstartspris, kun fast månedspris.

Test StreamBIM GRATIS Kontakt oss