Skanska bygger Ensjø Torg. Den digitala byggplatsen är ett faktum

Projektet Ensjø Torg består av åtta byggetapper och 630 lägenheter. Det är fullt möjligt att digitalisera krävande byggprojekt.

Kristian Bakkejord är projekteringschef på Skanska, och ansvarar för all projektering och utveckling i projektet. Projektet utvecklas i enlighet med VDC-metodiken med BIM som central del, tillsammans med involverade planering och mötesmetodik som vi kallar ICE. Fokus ligger lika mycket på arbetsprocesser som på verktyg, det handlar om teknik och samarbete mellan människor.

Poängen är att minska missförstånd mellan projektdeltagare och göra rätt första gången genom tydlig kommunikation av behov, utmaningar och lösningar med visuella verktyg som lapptäcksplaner och BIM.

Använder StreamBIM

På Ensjø Torg använder Skanska StreamBIM i alla faser av projektet. Det är en BIM-plattform som stöds av alla handhållna enheter, och som säkerställer att den senaste revideringen av ritningar och modeller alltid är tillgänglig för produktionsteamet och möjliggör kommunikation och snabba förtydliganden. Eftersom detta är en molnlösning betyder det att alla alltid ser samma sak, oavsett om man är på bygget, i baracken eller på projektkontoret. Skanska använder det för glatta livet.

– Vi har länge använt BIM i projektering, även som en central del i våra projekteringsmöten. Fördelen som vi ser med StreamBIM är att kunna hantera uppgifter i efterhand, speciellt hur vi kan använda arbetsflöden och ”problem” för uppföljning av målen, och ha bättre koll på vad som har gjorts, säger Bakkejord.

–På Skanska har alla fackmän fått smarta telefoner, berättar Bakkejord och tillägger att de nästan inte använder ritningar på papper längre.

– Genom att alltid ha tillgång till den senaste uppdateringen av arbetsunderlaget minimerar risken för fel. Det är det viktigaste skälet till att använda ett digitalt underlag, konstaterar Bakkejord.

Färre byggfel

För byggfel kostar. I konventionella projekt kan byggfel utgöra så mycket som 5 till 12,5 procent av projektkostnaden. Vi har ännu inte sett den långsiktiga effekten av digitala byggarbetsplatser, men det finns goda skäl att tro att öppna BIM-projekt som Ensjø Torg kommer att präglas av färre och mindre allvarliga byggfel. Med Ensjø Torg-projektet visar Skanska att digitaliseringen av byggbranschen inte bara är prat. Den pågår, och det fungerar.

Starta ditt eget gratis projekt nu!

Tillgänglig för alla typer av byggprojekt – oavsett storlek, komplexitet och eller typ av byggprojekt.

Inga startkostnader. Endast fast pris per månad! Ingen betalning per användare! Ge tillgång till ett obegränsat antal användare.

Starta gratis project Kontakta oss