Tilbake til blogg

BIM, automasjon og roboter på byggeplassen

Behovet for kompetanse innen BIM er sterkt økende. Fagskolen i Oslo Akershus har derfor etablert egen linje for BIM-teknikk hvor studenter lærer å modellerere, koordinere og kvalitetssikre bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg.

– Bakgrunnen for studiene var ønsket om å få høyere kompetanse innen BIM. Jeg liker å kunne jobbe visuelt med faget mitt og avvikle feil før de skjer på byggeplassen. En god BIM-tekniker gjør hverdagen enklere for de som jobber på byggeplassen, sier Stian Bahr. Han studerer BIM-teknikk ved Fagskolen Oslo Akershus.

Praksis hos Rendra AS

Bahr har vært i praksis hos Rendra i snart to uker for å lære mer om visualiserings- og samhandlingsvektøyet Rendra O.

– Vi har jobbet med StreamBIM for å gjøre informasjon i objektene lett tilgjengelig for en elektriker, som er faget mitt. Vi har bygd modeller med fokus på ulike fag basert på prosjekter vi har hatt på skolen. Jeg har tilpasset informasjon i objektene slik at den lett skal kunne brukes av en elektriker på byggeplassen, sier han.

Studentene har også jobbet med BCF (Open BIM Collaboration Format).

– Vi har også sett på hvordan en BCF-fil fraStreamBIM kan brukes i Solibir, Revit, Archicad eller andre verktøy. Vi så at deling mellom verktøyene fungerte veldig fint med BCF ogStreamBIM. Fordelen med BCF er at man kan kommunisere på tvers av programmene. Om du sitter på Archicad og jeg sitter i Revit funger filen fint mellom oss, sier Bahr.

Effektivt BIM-verktøy

Bahr oppleverStreamBIM som et effektivt verktøy for oppdatering av tegninger og revisjoner direkte i modellen.

– Tidligere måtte vi vente til neste dag for oppdatert revisjon, medStreamBIM er den tilgjengelig med en gang. Jeg liker også muligheten til å hente ut informasjon fra objektene. Man kan klikke på en stikk-kontakt å se hvilket sikringsskap og kurs som gjelder, sier han.

– Med BIM sparer man tid og penger på byggeplassen, og det blir mindre kollisjoner og feil som må rettes opp. Allerede nå ser man at BIM benyttes som levende FDV-dokumentasjon for bygget, sier han.

Fremtidsoptimist

Bahr tror BIM og automasjon vil få større utbredelse i årene som kommer.

– Noen har allerede begynt å bruke Hololens og AR (augmented reality) for å kunne se modellen projisert over byggingen. Det vil komme nye visualiseringsløsninger som vil effektivisere ytterligere, sier han.

– Automasjon og roboter på byggeplassen tror jeg også vil bli stort i årene som kommer. Det blir lettere for arbeiderne, som blant annet slipper å borre i betong. En maskin gjør det på kvelden slik at en elektriker kan starte med jobben neste dag. Jeg tror vi vil se mange spennende løsninger i årene som kommer, avslutter Bahr.

Tilbake til blogg