Brukervennlig BIM for alle fag

For alle som jobber i byggeprosjektet - tilgjengelig på mobiltelefoner, nettbrett, PC og Mac.

  • 3D modell tilgjengelig på alle enheter

    Enkel tilgang til modellfiler for ulike fag eller sammenstillet modell, fra smarttelefoner, nettbrett, PC og Mac.

  • Oppdateringer og endringer prosesseres umiddelbart

    Ingen synking. Sanntids oppdatering av BIM-modeller for enkelt fag og for sammenstilt modell

  • Sammenstilling av store BIM modeller og endringer på få minutter

    Vi bryter ikke ned BIM modellen i mindre deler. StreamBIM kan brukes for ulike bygg, store som små, uansett kompleksitet.

"Vi bruker StreamBIM i alle faser av prosjektet. I forstudier og i prosjektering får vi et veldig intuitivt brukergrensesnitt som gir god forståelse for hvordan bygningen vil se ut, noe som igjen gjør det enklere å involvere våre sluttbrukere (f.eks. sykehuspersonell) slik at de kan kommentere og be om endringer underveis, og vi trenger ikke å vente til bygget er ferdig før vi mottar kommentarer. Når prosjektet er under oppføring, legger teamet på plassen til dokumentasjon på hvordan de har utført sitt arbeid underveis, noe som er perfekt for å planlegge vedlikehold. "
Kristian Brandseth, Prosjekteringsleder, Helse Bergen

TEST STREAMBIM GRATIS I DAG!

Passer for alle typer byggeprosjekter uansett størrelse, type og kompleksitet. Ingen pris pr bruker. Inviter inn alle slik at dere kan samarbeide godt. Ingen oppstartspris kun en fast månedspris.

Test StreamBIM GRATIS Kontakt oss