Tilbake til blogg

Hva er BIM? – essensen på 5 minutter

Skrevet av Ole Kristian Kvarsvik, Daglig leder

Etter 20 år i bransjen mener jeg BIM er svaret på de fleste utfordringene i byggenæringen.

Den globale byggenæringen har slitt med produktiviteten i lang tid. Dette har jeg selv kjent på kroppen, men nå ser jeg at BIM endelig er i ferd med å revolusjonere hele prosessen.

Dette er en kortere versjon av den originale BIM-guiden vår. For et dypdykk i teknologien som er i ferd med å reovolusjonere byggebransjen les her.

Fra tegninger til modeller

En arbeidsdag for arkitekter og ingeniører har tradisjonelt sett bestått i å tegne. I BIM, derimot. tegnes det ikke – det modelleres.  

Tegning kontra modellering innebærer en fundamental endring for bygg og alle som bygger.

BIM står for Building Information Modelling, og I’en – Information – er den viktigste bokstaven. En strek i en tradisjonell tegning er bare en strek – blekk på papir eller piksler på en skjerm. En strek i BIM derimot, er en del av et objekt og inneholder informasjon.

Der arkitekter og ingeniører før tegnet med blyant eller musepeker, «tegner» man nå med bygningselementer. I BIM-programmet kan man for eksempel velge Lettvegg, 125 mm, isolert, stenderverk med fibergips og trekke den så langt man ønsker.

en 3d bim-modell
Slik kan en 3D BIM-modell se ut. Det er tydelig at bygget består av ulike materialer. Brukerne kan enkelt vurdere planløsningen. Legg også merke til de tekniske installasjonen over himling.

BIM gir samhandling

Med BIM kan alle jobbe mot den samme modellen – fra første stund. Hver part jobber fortsatt lokalt med sine respektive fagmodeller, men resultatet lastes opp eller synkroniseres mot en såkalt sentralfil. Der sammenstilles fagmodellene fra de ulike disiplinene kontinuerlig.

Med (åpen) BIM kan du få hjelp av datamaskiner til å koordinere fagene for kollisjonskontroll og andre kvalitetssikringsprosesser.

Les mer: Slik øker StreamBIM produktiviteten i alle faser av byggeprosjektet

plantegninger bim

I BIM vil ARK og de rådgivende ingeniørene hele tiden synkronisere endringer med sentralfilen. Man vil fortsatt skille mellom ulike revisjoner etter hvert som modellen utvikler seg, men alle fagmodeller vil være oppdaterte. For prosjekterende betyr BIM at man samhandler i mye større grad, fordi du ser ditt eget bidrag i sammenheng med andres.

KS-arbeid

I en samkjørt og koordinert 3D-modell ser man de tverrfaglige problemstillingene på en helt annen måte enn før. 2D-tegningene sier jo ingenting om høyden, z-aksen, og det er der problemene oppstår.

Det er vesentlig billigere å kollidere digitalt enn i stål og betong på byggeplass. Kolliderer noe i modellen er det mulig å finne fullgode alternative løsninger, mens en kollisjon på byggeplass ofte fører til lite gjennomtenkte løsninger.

Gjenbruk, ikke gjenskap

Mye av hensikten med BIM, er å gjenbruke fremfor å gjenskape. Med åpen BIM (uavhengig BIM-standard) kan man ta tak i det som er skapt i tidligere prosesser. Det kan deretter berikes eller foredles før det sendes videre til neste arbeidsprosess.  

Rehabilitering

Veldig mange bygg som overleveres fra prosjekt i dag, bygges om allerede etter kort tid. Tegningene kan være i ferd med å «dø» bare måneder etter ferdigstillelse.

Å rehabilitere et bygg som er prosjektert og fulgt opp i henhold til god BIM-praksis, vil være en annen opplevelse. Hvis man evner å integrere modellene i den daglige driften og utviklingen av bygget, vil man kunne holde modellene (og eventuelt tegningene) i live.

BIM på byggeplass

De som er kommet så langt at de har BIM på byggeplass, har ytterligere muligheter. Der kan håndverkerne bruke smarttelefon eller nettbrett og selv laste opp reelle fotografier av problemet og knytte dette til objektene i modellen, skissere en mulig løsning, kommentere i modellen og varsle de relevante interessentene – direkte fra byggeplass.

to arbeidende menn som bruker streambim
Nettbrett gir nye muligheter på byggeplass.

Det er rimelig å skille mellom prosjekterende og utførende, men skillet skal ikke være en barriere. For to grupper som er såpass avhengig av hverandre, er det et paradoks at det hittil har vært såpass vanskelig å få til en smidig kommunikasjonsflyt. Med BIM i alle ledd blir situasjonen en helt annen ved bruk av riktig verktøy.

arbeidstegning bim

Klart som blekk: En arbeidstegning blir fort utydelig når den revideres på byggeplass.

For en som bygger er det frigjørende å kunne hente ut nødvendig informasjon og ønskede mål rett fra modellen, på byggeplass, i stedet for at den prosjekterende skal sende ut en tegning som er målsatt og tagget etter egen oppfatning – langt unna der bygget faktisk reises.

Dokumentere

Noe av det viktigste BIM tilbyr i byggefasen, er muligheten for å dokumentere arbeid underveis, rett i modellen.

Har du lagt gulvvarme? Ta bilde før gulvet støpes og last det opp til modellen – direkte i riktig rom. Har noen sparklet igjen strømuttakene? Dokumenter og knytt til rett rom i modellen, før du utbedrer, slik at kostnadene bæres av rette vedkommende.

Les mer: Da bekken fylte kjelleren – feilsøking med StreamBIM

Backe ute i felt og bruker streambim

BIM og brukerne av bygget

Bedre forståelse

I BIM-prosjekter kan hvem som helst gå virtuelle befaringer via håndholdte enheter eller PC. Det å se og navigere i det tredimensjonale bygget, gir en helt annen forståelse av hvordan sluttproduktet vil se ut.

gruppe mennesker som jobber sammen med tegninger

Brukerinvolvering underveis, i hele prosessen, er en forutsetning for å lykkes godt. Med BIM kan brukerne delta i modellen på et tidlig stadium, og også være med videre gjennom hele byggeprosessen, frem til overlevering.

I skissefasen er det ønskelig med tilbakemeldinger fra dem som skal anvende bygget til daglig. Hva trenger du for å gjøre jobben din? Hvem er det som skal jobbe sammen?

Etterhvert som prosjekteringen er godt i gang, vil man ønske seg mer detaljerte tilbakemeldinger. Mangler det en rullestolrampe ved en inngang? Skal kun deler av himling ha belysning?

BIM og drift – en åpenbaring

Moderne bygg er spekket fulle av elektromekanikk, varme- og kjølesystemer, sprinkleranlegg, heiser, varmekabler, alarmer og så videre.

I et BIM-prosjekt kan utbyggerne dokumentere utførelsen av tekniske installasjoner og knytte dem til rett sted direkte i modellen. Dermed vil en driftsingeniør kunne søke seg frem til rommet der det aktuelle utstyret er installert, for eksempel ved hjelp av TFM-kode. Klikker vedkommende på himling, vil utbyggerens as-built-dokumentasjon (fotografier, beskrivelse) for den spesifikke himlingen ligge tilgjengelig der den er til nytte.

For eiendomsutvikleren (eieren av modellen)

Eier du bygg bør du også eie dataene som beskriver dem.

Du bør derfor be om åpne BIM-formater. Da vil du kunne ta med deg disse dataene inn i andre verktøy og arbeidsoppgaver. Der kan du gjenbruke, jobbe videre med og forvalte dem i det programmet som egner seg best til enhver tid. Det åpne BIM-formatet er også et glimrende arkivformat. Jeg vil gå så langt som å love at filer lagret i 2019 vil kunne åpnes med gratis-viewere i 2040, uten datatap.

Oppsummering

  • BIM øker forståelsen for hva det ferdige produktet skal bli.
  • BIM tar kvalitetssikring til et nytt nivå.
  • BIM er en uovertruffen plattform for kommunikasjon.
  • Data stedfestes – det er her BIM virkelig begynner å bli verdifullt.
  • Fra «push» til «pull» på byggeplass – hent selv den informasjonen du trenger.
  • BIM legger til rette for smertefri dokumentasjon av eget arbeid – til glede for alle.
  • BIM tilfører verdi i et livsløpsperspektiv – for alle ledd.

Lykke til med BIM!


cta til trial for streambim


Tilbake til blogg