Tilbake til blogg

BNL inngår avtale med Rendra AS for å øke rekrutteringen

Byggebransjen har et økende behov for kompetent arbeidskraft. For å møte denne utfordringen har Byggenæringens Landsforening (BNL) inngått avtale med Rendra AS som en del av strategien for å tiltrekke seg flinke fagarbeidere og øke rekrutteringen til byggebransjen.

– Vi utvikler en BIM-modell for rekrutteringsarbeid som vi ønsker alle bransjene i BNL, opplæringskontorer og andre som jobber med rekruttering skal benytte. BIM og bruk av digitale verktøy er viktig siden det er en etterspurt kompetanse hos bedriftene, sier Kari Wilsgård, Hun jobber som politisk rådgiver innenfor kompetanse, utdanning og rekruttering i BNL-fellesskapet.

BIM for rekruttering

BNL jobber med digitalisering av byggenæring, utvikling av fagutdanningen og rekruttering av flere til byggenæringen.

– Bruk av StreamBIM passer godt inn i vår strategi både for digitalisering og rekruttering. Det er viktig at de som kommer ut i arbeidslivet senere har god kjennskap til BIM og digitale verktøy. Det vil også være en pådriver for å få bedrifter og arbeidstakere med på digitaliseringen av næringen, sier hun.

– I dette prosjektet er målgruppen elever i ungdomsskolen som er interessert i byggfaget. Vi ønsker å enkelt kunne forklare hva en rørlegger, blikkenslager, tømrer og snekker gjør på et hus. På sikt vil vi også oppdatere BoligABC med oppgaver innen BIM og digital verktøy, sier hun.

Rendra bidrar blant annet med å visualisere BIM-modellen på en brukervennlig måte og gjør det enklere for fagarbeidere å forstå egne fag og samtidig få forståelse for andres fagområder. Slik tverrfaglig kompetanse er viktig for bransjen og Rendra O får frem nytten av det. I tillegg er Rendra O god på overgangen mellom tegninger og BIM-modell ved at man enkelt finner de digitale tegningene for alle fag i prosjektet.

Viser gangen i et byggeprosjekt

Rekrutteringsprosjektet hos BNL ønsker å vise hvordan et prosjekt ser ut fra prosjektering til byggeplass.

– Vi har lett etter muligheter til å skru de ulike lagene av og på for å vise 24 ulike fag og svennebrev.StreamBIM gir oss muligheten til enkelt å illustrere hvordan de ulike fagene jobber, sier Wilsgård.

– Det er mange som jobber med rekruttering og mange er ikke født i den digitale tidsalderen. For å få med alle, for eksempel opplæringskontor som ikke jobber med BIM i det daglig, trengte vi et verktøy som er enkel å ta i bruk.StreamBIM er enkelt og oversiktlig å bruke og viser på en god måte hvilke muligheter som ligger i BIM, sier hun.

– Antallet søkere til bygg- og anleggsfag økte med fire prosent i fjor, som var det tredje året på rad med økning. Det er mange som jobber med rekruttering og vi ser at arbeidet gir resultater, men vi trenger fortsatt mange flere søkere, avslutter Wilsgård.

Trenger kompetanse for å nå effektiviseringsmål

Daglig leder i Rendra AS, Kristin Omholt-Jensen synes det er kjekt at BNL har valgt StreamBIMi sitt rekrutteringsarbeidet og gleder seg til å bidra til at unge talent på alle utdanningsnivå velger byggebransjen.

– Byggebransjen må tiltrekke seg de beste fagfolkene om bransjen skal lykkes med sine effektiviseringsmål. Vi trenger både økt kompetanse blant fagarbeidere og mer brukervennlig programvare. God og brukervennlig BIM-software sammen med talenter forbedrer bunnlinjer for alle firma i et prosjekt, sier Omholt-Jensen.

Artikkelen er også publisert på Bygg.no

Tilbake til blogg