Helse-Bergen høster store gevinster ved bruk av StreamBIM
  Den største gevinsten ved å bruke åpen BIM i en heldigitalisert byggeprosess er at det sikrer at alle jobber på riktig underlag med de til enhver tid oppdaterte tegningene. Avvik er kostbart. Prosjektleder Kristian Brandseth, Helse-Bergen HF

Bruker Case: Helse-Bergen

Siden de første plantegningene ble fremlagt for å bygge Barne- og ungdomssykehuset (BUS) i Bergen, har de heldigitalisert den siste fasen, kalt BUS2. Det betyr papirløst, LEAN, systematisk ferdigstillelse og mye bedre brukermedvirkning, blant mye.

Helse-Bergen ser at fremtiden krever digital samhandling, LEAN/VDC og 4D, og at de store entreprenørene er med på å styre denne utviklingen. Helse Bergen er tydelige på at dette er en utvikling de vil være med på, og i tråd med Sykehusbygg sin nye nasjonale strategi om å bruke åpen BIM på alle prosjekter fremover, har de valgt StreamBIM.

BUS ble godkjent i 2006, og første byggetrinn ble ferdigstilt i 2016.

–       Da vi begynte planleggingen av det nye sykehuset i 2006, var vi fortsatt på plantegningsstadiet. Siden den gang har det skjedd svært mye, og vi har nådd et modenhetsnivå der vi heldigitaliserer hele prosjektet, forteller prosjektleder Kristian Brandseth, som har jobbet med BUS-prosjektet siden 2007.

Enorme besparelser

Papirløst har vært et hovedtema. Problemet med papir er at de ikke bare må printes påny for hver oppdatering, men sendes fra kontor til kontor til brakke og tilbake. Da går det ikke bare mye tid til distribusjon, men det blir høy risiko for at oppdateringer ikke når rett person til rett tid på rett sted.

–       Vi har ikke kalkulert hvilke besparelser det er snakk om helt konkret, men rundt regnet bruker vi cirka 200 tegninger. Da de oppdateres hver 14.dag, snakker vi om rundt 25 000 tegninger over en femårsperiode. Det blir mange skritt, minutter og printerkostnader, sier Brandseth.

 Gir kontroll på historikken

En mer alvorlig kostnad ved å bruke papirtegninger er den høye risikoen for feil.

–       Den største gevinsten ved å bruke åpen BIM i en heldigitalisert byggeprosess er at det sikrer at alle jobber på riktig underlag med de til enhver tid oppdaterte tegningene, forteller Brandseth.

– Avvik er kostbart. Ikke minst med tanke på tvister i ettertid. Som en offentlig byggherre og entreprenør er FDV-fasen langsiktig og ressurskrevende. StreamBIM gir oss stor kontroll på historikken, med sporbarhet på bygningsdeler blant annet.

Mye bedre brukermedvirkning

For et sykehus, og spesielt et barne- og ungdomssykehus, er brukermedvirkning i planleggingsfasen svært viktig av mange årsaker. Ikke minst av hensyn til helse, miljø og sikkerhet, som hygienerutiner.

–       Vi har hatt cirka 170 involverte personer inne i planleggingsfasen, fra helsepersonell til pasientgrupper. Ved å bruke en 3D modell er det mye enklere å orientere seg, og se logistikken i praksis. En god del problemstillinger rundt alt fra støvsamling til logistikk og hygienerutiner avdekkes i 3D og med VR briller på en måte som en plantegning ikke vil klare å avdekke, forklarer han.

–       Før vi begynner å bygge har vi en digital ferdigbefaring med VR briller. Fordelen er at vi bygger rett første gang. Den verdien er uvurderlig, poengterer han.

 Enklere samhandling

Helse Bergen bruker aktivt StreamBIM i sin prosjektgjennomføring i byggefase, både i prosessen frem mot oppstart på byggeplass og ute på byggeplassen.

–       Entreprenørene og byggherre ser sammen på rekkefølgen av fremdriften i et stort sømløst samhandlingsrom, forklarer Brandseth.

StreamBIM gjør det enkelt å kommunisere mellom byggherre, entreprenør og prosjekteringsgruppen.

–      Fremover ønsker vi å bruke StreamBIM mer aktivt, slik at programmet i tillegg til å registrere aksjoner knyttet til modellen, også kan registrere aksjoner, informasjon og beslutninger fra møter. Dette vil gjøre møtereferat og aksjonslister i Excel overflødige. Vi ser en stor fordel med å få samlet all informasjon på ett sted. Da slipper vi å lete i en masse møtereferater, og unngår da også glipp som ofte skjer når man for eksempel overser punkter, avslutter Brandseth.

 

FAKTA OM BUS2:

Helse Bergen HF er i full gang med rivearbeidene på tomten som skal romme trinn 2 av det nye Barne- og ungdomssjukehuset (BUS2). De nye 50 000 kvadratmeterne skal bli ett fullverdig sykehusbygg med alle funksjoner; sengeposter, poliklinikk, operasjonssaler, post operative arealer, radiologi, fødestuer, mottak, laboratorium, kontor og forskningsarealer mm. Kilde: LeanForumNorge.no