Tilbake til blogg

Bygger med Rendra under ekstreme forhold

Island

 

FSR på Island, tilsvarende Statsbygg i Norge, har valgt å bruke Rendra i unike og utfordrende prosjekter på øya. Den statlige etaten jobber med administrasjon av offentlige byggeprosjekter under til tider ekstreme forhold.

– En av de største utfordringene med byggeprosjekter på Island er de ekstreme vintrene, sterke vind er og jevnligejordskjelv. Dette er bare noen av utfordringene vi har i forbindelse med byggeprosjekterher, sier ÖrnErlendsson, Environmental Project Manager and BIM Contact ved FSR.

Vekst i BIM på Island

Selv om BIM ikke er noe nytt for byggenæringen på Island, finner man ikke samme utbredelse som i nabolandene. Nå ønsker FSR å være en pådriver for økt bruk av BIM.

– Vi har opplevd sterkt og rask vekst i utbredelsen av BIM på Island. Bakgrunnen for dette er en generelt økt forståelse av fordelene med BIM, bedre og mer brukervennlig programvare og økt kompetanse, sier han.

– Vi har bygget kompetanse på BIM de siste 10 til 12 årene og legger stor vekt på BIM i alle nye store prosjekter, sier Erlendsson.

Tar BIM til byggeplassen med Rendra

FSR har vært involvert i flere store prosjekter hvor BIM og Rendra har spilt en viktig rolle.

– I dag bruker vi Rendra på et pasienthotell sentralt i Reykjavik og på et besøkssenter i nasjonalparken Thingvellir. Tidligere har vi brukt Rendra i byggingen av et nytt fengsel og to skoler, sier han.

Bakgrunnen for at de valgte Rendra var ønsket om å gi entreprenørene tilgang på ulike dokumenter ute på byggeplassen.

– Vi bruker Rendra for å få tilgang på ulike dokumenter, som BIM-modeller, tegninger og anbudsdokumenter på byggeplassen. Et annet viktig bruksområde er dokumentering ved befaringer, sier han.

Overvant skepsisen

Selv om noen var skeptiske til den nye teknologien i begynnelsen, er nå erfaringene fra prosjektet positive.

– I mange tilfeller har Rendra åpnet for en helt annet måte å jobbe på for entreprenører og andre involverte parter. Som med alt nytt, opplevde vi en viss skepsis i begynnelsen. Skepsisen forsvant med en gang man så hvilke fordeler dette verktøyet gir. Mange liker å ha tilgang på dokumenter til enhver tid og i dag ser du ofte nøkkelpersoner med et nettbrett på lomma, sier Erlendsson.

– Vi liker spesielt raskheten og brukervennligheten til Rendra. Man trenger ikke å være IT-spesialist for å forstå hvordan du bruker løsningen for å hente ut viktig informasjon. Dette har gjort at mange, uavhengig av IT-kompetanse, bruker Rendra på byggeplassen, sier han.

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Tilbake til blogg