Documents Pro

Mapper, tilgangskontroll og sanntidspublisering av tegninger, installasjonsinsanvisninger og dokumenter, alt med utvidet revisjonshistorikk

Entreprenørene kan enkelt få visualisert de ulike fagområdene, slik at alle i prosjektet, uavhengig av om de jobber i prosjektering, i produksjon eller med vedlikehold, kan se hvordan de ulike fagområdene er knyttet til hverandre. Tegninger og bilder gir til sammen med 3D BIM modellen, et solid sporbar og brukervennlig leksikon som inneholder alt om din bygget.
Pål Ingdal, Prosjekteringsleder i Sykehusbygg

Test ut StreamBIM GRATIS idag

Passer for alle typer byggeprosjekter uansett størrelse, type og kompleksitet. Ingen pris pr bruker. Samhandling er best når alle får være med, inviter inn alle i prosjektet. Ingen oppstartspris, kun fast månedspris.

Test StreamBIM GRATIS idag Kontakt oss