Tilbake til blogg

Flere papirløse prosjekter hos Norconsult

Bildet over viser Fidestunet i Stjørdalen,

Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift med tjenester rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er engasjert i ulike prosjekter fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Norconsult har brukt BIM i de fleste av sine oppdrag siden 2011 og nå ønsker selskapet å ta i bruk StreamBIM i flere prosjekter.

– Rammeavtalen med Rendra AS innebærer at byggherre, entreprenør og andre aktører i prosjektene har muligheten til å bruke løsningen. Vi kan også bruke StreamBIM internt i egne oppdrag til befaringer og annet. Nå satser vi på flere papirløse prosjekter med BIM på byggeplassen, sier Torkil Håheim Kind, BIM-leder hos Norconsult.

«Best practice» med BIM

Håheim Kind er ansvarlig for BIM og VDC (Virtual Design and Construction) i konsernet og leder en gruppe som jobber med oppfølging av kvalitetssystemet, dokumentering av «best practice» og kursing i BIM og VDC.

– Vi satser på BIM ogStreamBIM fordi det gir bedre og billigere bygg og det hjelper oss med å nå sluttbrukerens og prosjektets mål. Verdiskapning i prosjektet synliggjøres gjennom modellene og kan vurderes kontinuerlig opp mot kundens mål til brukbarhet, drift, og bærekraft, i tillegg til prosjektmål som byggbarhet, sikkerhet, budsjett og fremdrift, sier han.

– Vi oppnår også store gevinster med 4D simuleringer siden over halvparten av kostnaden ved oppførelse av bygg er personellkost. Da er det viktig å effektivt kunne vurdere forskjellige alternative utførelser, sier han.

– Det vi liker spesielt godt medStreamBIM er brukergrensesnittet som er enkelt å bruke og egner seg godt på byggeplassen.StreamBIM gjør det lettere for byggeplass å kommunisere med de prosjekterende. Entreprenøren har nytte av å enkelt kunne dokumentere utført arbeid og det er enklere for oss å legge inn som bygget dokumentasjon, sier han.

Satser bredt på VDC

Bruk avStreamBIM passer godt inn i Norconsults satsning på VDC.

– Med BIM ogStreamBIM kan vi tidligere vurdere alternativer og se konsekvenser. Dette gir bedre koordinering, kvalitet og enklere gjennomføring på byggeplassen. Alle i Norconsult skal ha BIM-kompetanse og vi kjører ca. 100 kursdager internt innen BIM for både oppdragsledere, fagansvarlige og modellerere. Oppdragsledere skal kunne navigere i en innsynsmodell og da er det viktig medStreamBIM og et enkelt brukergrensesnitt, sier han.

Det overordnede målet er at BIM-modellen skal være en digital kopi av bygget gjennom prosjekteringsfasen, byggefasen, bruksfasen og avhendingsfasen.

-StreamBIM vil hjelpe oss å ta modellen videre over i byggefasen og bruksfasen. I dag er det fortsatt tungvint å ta ut mål fra modell og vi ønsker at entreprenøren kan ta ut mål der han trenger det. Det kunne for eksempel vært løst ved at når man snitter modellen kommer målene automatisk opp. Da ville man ikke lenger ha bruk for tegninger, sier han.

Kampen mot tegningene

Kind mener bransjen fortsatt har for stort fokus på tegninger.

– Jeg mener bransjens fokus på tegninger er en flaskehals. Vi har god erfaring med å redusere antall tegninger i prosjektene og la modellen være originalen. Vi har også god erfaring med å kjøre helt tegningsløse prosjekter hvor modellen brukes direkte til bygging. Det har vi allerede gjort i prosjekter og der er flere på gang, sier han.

Kind ser dessverre litt for ofte kontrakter hvor det kreves fullt tegningssett i tillegg til BIM.

– Det kreves ofte BIM-modeller i tillegg til tegninger, noe som fører til en dobbel leveranse. Med stort fokus på tegninger bruker man mindre tid på modellene. Jeg mener bransjen må bli mindre tegningssentrert som gjør at vi i større grad kan få modellen som originalen, sier han.

– Entreprenøren får BIM-modellen og tar selv ut mål de trenger fra den. Med en original å forholde seg til går prosjektene mye raskere, sier han.

BIM, anbud og kontrakter

Flere og flere av de store offentlige byggherrene har varslet at de vil sette BIM foran tegninger, blant annet Statsbygg og Statens Vegvesen.

– Kontrakter er i seg selv en annen stor flaskehals, de er ikke tilpasset vår nye digitale hverdag. Der det både finnes tegninger og modeller bør modeller gjelde juridisk foran tegninger. Kontraktene har dessverre sjelden insentiver som belønner partene for god samhandling og åpenhet. Vi mener BIM må fungere som en sentral informasjonskilde for alle og da må vi tørre å dele mer, sier han.

Tror BIM vil kobles til andre systemer

Han tror det kan bli lettere å planlegge mer avansert infrastruktur basert på BIM.

– Jeg tror at på sikt vil BIM knyttes sammen med andre systemer. Vi bruker BIM innen samferdsel, men informasjonsinnholdet er foreløpig ikke like stort som i byggeprosjekter. Dette kommer av at verktøyene for samferdsel ikke er kommet like langt som innen bygg, sier han.

Selskapet har allikevel gjort mye spennende innen samferdsel og har kommet langt med å ta andre fag inn i modellen.

– Vi har blant annet tatt inn sikkerhetsfag (RAMS) og miljøfag som tidligere ikke har vært i modellene. Det vi lager av modeller leveres i etterkant til myndighetene og blir en del av veidatabanken, sier han.

– Brukervennlige systemer somStreamBIM, som brukes til å kommunisere saker og vise informasjon, gjør BIM tilgjengelig for nye fag og aktører. Det er denne tilgangen på informasjon og samhandlingen som er viktig for oss, sier han.

Tilbake til blogg