Ole Kristian Kvarsvik er Daglig Leder i Rendra AS. Han gikk ut fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2000, med en M.Sc. i Construction Engineering. Ha skrev sin master i 2000 med tema “4D construction simulation”, og har siden kalt seg BIM-misjonær. Han har jobbet med ulike standardiseringsprosjekter under den «åpne BIM paraplyen“, inkludert  buildingSMART, ISO, CEN og NIBS, samt vært hovedforfatter av BPie i NBIMS versjon 3. Kjernevirksomheten hans har alltid vært å implementere BIM i praksis. Ole Kristian kom fra dRofus da han begynte i Rendra AS, og har vært en del av team Rendra siden mars 2017. Han ble del av JDM Technology Group da Rendra AS ble kjøpt opp av JDM Technology Group i 2018.